Umístění domu na pozemku
| | |

Umístění domu na pozemku

V článcích o výběru pozemku se věnujeme především tomu, pro jaký pozemek se rozhodnout anebo samostatné koupi pozemku. V tomto článku bychom chtěli upozornit na to, že i tvar pozemku může rozhodovat o tom, jaký dům na něm lze postavit.

Tvar a velikost pozemku

Tvar pozemku, výměra i členění pozemku má podstatný vliv na to, jaký dům budete moci na pozemku postavit. Jestliže chceme stavět na pozemku s členitým terénem je důležité myslet i na to, že se stavba domu na takovém pozemku prodraží. Příprava projektu, studie stavby, založení stavby i její konstrukce budou potřebovat speciální řešení, které si nechají firmy zaplatit.

Příklad: Chceme-li si koupit úzký pozemek, budeme muset počítat s úzkou stavbou.

Pozor na vyhlášku a územní plány obce

Ve vyhlášce č. 501/2006 v novele 268/2009 je jasně stanoveno, jaké odstupy mezi stavbami a odstupy od hranice pozemku musíme dodržet (viz. odstupové vzdálenosti). Kromě toho mohou stavbu omezit i Územní plány obce. Územní plány obce nejčastěji udávají, jaké procento pozemku můžeme zastavět. Z pravidla to bývá 30 %, ale každý územní plán je jiný, proto je potřeba si tuto informaci zjistit na obci.

Pomocí údajů z vyhlášky a Územního plánu obce si dokážeme jednoduše vypočítat, jak velký dům se nám na pozemek vejde. Abychom si vše lépe představili, nakreslili jsme obrázky i s minimálními odstupovými vzdálenostmi.

Příklad: Chceme-li postavit rodinný dům na svahovitém pozemku, musíme tvaru pozemku přizpůsobit stavbu. Nejen příprava pozemku, projektu, ale i zakládání stavby se pak prodraží.

Stavba domu ve svahu

Příklad: Nemá-li pozemek pravidelný tvar, projektant to bude muset respektovat. Při dodržení odstupových vzdáleností, pak může tvar pozemku ovlivnit tvar domu.

Aby v tom byl ještě větší zmatek, jsou odstupové vzdálenosti definované i v Požárně bezpečnostním řešení (PBŘ), které musí být součástí každého projektu rodinného domu. PBŘ má své vlastní odstupové vzdálenosti, se kterými musí projektant pracovat. Můžete se tak stát, že na základě PBŘ a konstrukci stavby se vám daný návrh domu na pozemek nevejde. Například zděná stavba bude mít jiné odstupové vzdálenosti v požárně bezpečnostní řešení než dřevostavba. PBŘ a odstupové vzdálenosti jsou jedna z prvních věcí, které musí projektant řešit.

Odstupové vzdálenosti

Vyhláška č. 501/2006, kterou upravuje č. 269/2009 nám kromě odstupových vzdáleností od okraje pozemku jasně udává také minimální odstupové vzdálenosti mezi samotnými stavbami i odstup od komunikace.

Zkráceně lze napsat, že odstupová vzdálenost mezi rodinnými domy musí být minimálně 7 m. Polovina této vzdálenosti je 3,5 od společné hranice. I tato vyhláška dovoluje výjimky. Ve stísněných zástavbách lze snížit minimální odstup mezi stavbami na 4 m (polovina od společné hranice je pak 2 m). Některé stavby lze umístit i na hranici pozemku nebo blíže ke komunikaci. Výjimky pak mají další specifika, se záměrem musí souhlasit sousedé, k sousedům nesmíme umístit okna, apod. Jedná se však o výjimky a poslední slovo v nich má vždy stavební úřad. Není proto dobré se na takové výjimky spoléhat.

Mohlo by vás napadnout, že stavbu umístíte tak, aby splňovala odstupové vzdálenosti a po stavbě domu ji vyplníte například terasou. I zde ale platí vyhláška, které udává minimální odstup 3 m od hranice pozemku.

Orientace domu ke světovým stranám

Při výběru pozemku musíme brát v úvahu i orientaci stavby na pozemku. Proč je to důležité? Orientace ke světovým stranám i ke komunikaci ovlivňuje vnitřní vazby v době.

Na obrázku níže uvádíme ideální rozložení obytných místností s vazbou na dobu pobytu v nich. Orientace pozemku opravdu může změnit představy o budoucí stavbě.

Při výběru pozemku je třeba brát v úvahu i budoucí orientaci stavby, především ke světovým stranám, komunikaci atd., tato orientace ovlivní vnitřní vazby v domě. Představme si, že máme vchod do domu orientovaný jižně, směrem ke komunikaci, kde je hlučné prostředí, avšak obytné místnosti by měly být orientovány směrem na jih kvůli dennímu světlu. Budeme se tak muset rozhodovat, zda nepřesuneme obytné místnosti na sever, kde ale nebude dostatek slunečního svitu.

Máte-li při koupi pozemku dostatek času, neváhejte si pozvat k prohlídce také projektanta, který vám pomůže představit si dům na pozemku. Také vás upozorní na případná úskalí s odstupovými vzdálenostmi a dalšími technickými specifikacemi.

Podobné příspěvky