| |

Měření radonu a radonový průzkum

Radon je vzácný radioaktivní plyn, který se v různých koncentracích nachází v půdě. Radon díky svým fyzikálním vlastnostem vniká do budov, kde následně negativně působí na jejich obyvatele. Po vnikání do budovy se může velkou měrou podílet na radiační zátěži obyvatel, díky které vznikají rakovinná onemocnění.  

Co je měření radonu?

Měření radonu se provádí v již postavených budovách určených pro bydlení. Měření se provádí ze vzduchu nebo v případě podezření také z vody a použitých stavebních materiálů..

Kde se radon nejčastěji měří?

 • v přízemních bytech
 • v novostavbách (také jako kontrola dodržení protiradonových opatření stavební firmou)
 • v nově zakoupených budovách

Kdy je dobré nechat radon změřit?

 • při rekonstrukci domů, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace
 • pro kontrolu dodržování protiradonových opatření stavební firmou
 • při podezření se měří také jeho obsah ve vodě a použitých stavebních materiálech

Jak probíhá měření radonu

Změřit hodnoty radonu v budově je složité, protože se jeho koncentrace v budově mění. A to jak během dne a noci, tak během ročních období. Proto se doporučuje měření trvající alespoň jeden týden nebo delší. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu v budově. V případě, že se majitel na základě měření rozhodně pro provedení protiradonových opatření, provádí se ještě tzv. radonová diagnostika. Ta je oproti měření radonu značně složitější a časově náročnější, ale výsledky měření jsou přesnější. Z výsledků radonové diagnostiky se poté lépe navrhují  protiradonová opatření.

Jak dlouho trvá měření radonu pomocí radonové diagnostiky?

Měření roční průměrné hodnoty

Má-li majitel budovy dostatek času, je roční měření radonu nejpřesnější metodou. Pří měření se vystřídají všechna roční období, včetně topné sezóny, která má na radon největší vliv. 

Měření dvouměsíční průměrné hodnoty

Dvouměsíční měření je oproti ročnímu značně kratší, proto není tak přesné, ale stále je přesnější než týdenní měření. V případě, že majitel budovy nemá dostatek času na roční měření, doporučuje se tato metoda. Dvouměsíční měření si nechejte provést v topné sezóně, kvůli větší koncentraci radonu.

Radonový průzkum – měření radonu na stavebním pozemku

Radonový průzkum se provádí na pozemcích určených pro stavbu, před samotným zahájením stavebního řízení. Při radonovém průzkumu se zjišťuje, jaká je koncentrace radonu v půdním vzduchu. Podle výsledků radonového průzkumu se následně navrhují protiradonová opatření vznikající stavby.

Jak probíhá radonový průzkum?

Firma, která měření radonu provádí, na pozemku zatluče v pravidelných rozestupech alespoň 15 odběrový tyčí, do hloubky cca 80 cm. Na tyto tyče nasadí pracovník gumovou manžetu a do stříkačky nasaje půdní vzduch (první nasátý vzduch se neměří). Po druhém nasátí vzduchu jej přesaje do baňky pro měření obsahu radonu. Měření obsahu radonu se poté provádí v laboratoři. Samotný radonový průzkum na pozemku zabere firmě asi hodinu.

Při měření radonu se zjišťuje také plynopropustnost půdy. Pracovník měřící firmy odebere zeminu z hloubky cca 80 cm, kterou následně vyhodnotí z hlediska svého složení.

Buďte u měření přítomni

Firma se vás bude před samotným sjednáním měření ptát, zda je na pozemek volný přístup. Protože vás k měření nepotřebují, mohou na pozemku vše změřit bez vaší asistence. Může se také stát, že firma práci „provede“ bez měření, z kanceláře. Existují radonové mapy, podle kterých lze dohledat, jak vysoký radon na pozemku pravděpodobně bude. Tím, že firma výši radonu pouze odhadne, může nastat situace, kdy budete mít v protokolu o měření napsaný nízký radonový index a přitom bude na pozemku radon vysoký.

Výsledky radonového měření

Po provedení laboratorních měření vám firma zašle výsledky s výší radonového indexu pozemku. Ve stejném protokolu naleznete také plynopropustnost. Tento protokol budete v budoucnu potřebovat pro projektanta, pro vypracování projektové dokumentace.

Hodnoty měření radonu

Radonový index pozemkuObjemová aktivita radonu (kBq/m-3)
Nízký≤ 30≤ 20≤ 10
Střední30 – 10020 – 7010 – 30
Vysoký≥ 100≥ 70≥ 30
Plynopropustnost zeminNízkáStředníVysoká

Můžete stavět na pozemku s výskytem radonu?

I na pozemku s vysokým radonem můžete začít stavět. Projektant s vámi prokonzultuje typ stavby, zda bude podsklepena a počet místností, které jsou ve styku s podložím. Na základě těchto informací a informací z protokolu o měření radonu, projektant navrhne způsoby ochrany projektů proti radonu.

Česká republika patří svým územím k zemím s největším výskytem vyvěrajícího radonu ze země. Na to reagují výrobci stavebních materiálů, kteří vyrábějí radonové izolace a systémy k odvětrávání radonu.

Co je radon?

Radon je vzácný radioaktivní plyn, který se v různých koncentracích nachází v půdě. Radon díky svým fyzikálním vlastnostem vniká do budov, kde následně negativně působí na jejich obyvatele. Po vnikání do budovy se může velkou měrou podílet na radiační zátěži obyvatel, díky které vznikají rakovinná onemocnění.  

Co je měření radonu?

Měření radonu se provádí v již postavených budovách určených pro bydlení. Měření se provádí ze vzduchu nebo v případě podezření také z vody a použitých stavebních materiálů..

Kde se radon nejčastěji měří?

 • v přízemních bytech
 • v novostavbách (také jako kontrola dodržení protiradonových opatření stavební firmou)
 • v nově zakoupených budovách

Kdy je dobré nechat radon změřit?

 • při rekonstrukci domů, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace
 • pro kontrolu dodržování protiradonových opatření stavební firmou
 • při podezření se měří také jeho obsah ve vodě a použitých stavebních materiálech

Jak probíhá měření radonu

Změřit hodnoty radonu v budově je složité, protože se jeho koncentrace v budově mění. A to jak během dne a noci, tak během ročních období. Proto se doporučuje měření trvající alespoň jeden týden nebo delší. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu v budově. V případě, že se majitel na základě měření rozhodně pro provedení protiradonových opatření, provádí se ještě tzv. radonová diagnostika. Ta je oproti měření radonu značně složitější a časově náročnější, ale výsledky měření jsou přesnější. Z výsledků radonové diagnostiky se poté lépe navrhují  protiradonová opatření.

Jak dlouho trvá měření radonu pomocí radonové diagnostiky?

Měření roční průměrné hodnoty

Má-li majitel budovy dostatek času, je roční měření radonu nejpřesnější metodou. Pří měření se vystřídají všechna roční období, včetně topné sezóny, která má na radon největší vliv. 

Měření dvouměsíční průměrné hodnoty

Dvouměsíční měření je oproti ročnímu značně kratší, proto není tak přesné, ale stále je přesnější než týdenní měření. V případě, že majitel budovy nemá dostatek času na roční měření, doporučuje se tato metoda. Dvouměsíční měření si nechejte provést v topné sezóně, kvůli větší koncentraci radonu.

Radonový průzkum – měření radonu na stavebním pozemku

Radonový průzkum se provádí na pozemcích určených pro stavbu, před samotným zahájením stavebního řízení. Při radonovém průzkumu se zjišťuje, jaká je koncentrace radonu v půdním vzduchu. Podle výsledků radonového průzkumu se následně navrhují protiradonová opatření vznikající stavby.

Jak probíhá radonový průzkum?

Firma, která měření radonu provádí, na pozemku zatluče v pravidelných rozestupech alespoň 15 odběrový tyčí, do hloubky cca 80 cm. Na tyto tyče nasadí pracovník gumovou manžetu a do stříkačky nasaje půdní vzduch (první nasátý vzduch se neměří). Po druhém nasátí vzduchu jej přesaje do baňky pro měření obsahu radonu. Měření obsahu radonu se poté provádí v laboratoři. Samotný radonový průzkum na pozemku zabere firmě asi hodinu.

Při měření radonu se zjišťuje také plynopropustnost půdy. Pracovník měřící firmy odebere zeminu z hloubky cca 80 cm, kterou následně vyhodnotí z hlediska svého složení.

Buďte u měření přítomni

Firma se vás bude před samotným sjednáním měření ptát, zda je na pozemek volný přístup. Protože vás k měření nepotřebují, mohou na pozemku vše změřit bez vaší asistence. Může se také stát, že firma práci „provede“ bez měření, z kanceláře. Existují radonové mapy, podle kterých lze dohledat, jak vysoký radon na pozemku pravděpodobně bude. Tím, že firma výši radonu pouze odhadne, může nastat situace, kdy budete mít v protokolu o měření napsaný nízký radonový index a přitom bude na pozemku radon vysoký.

Výsledky radonového měření

Po provedení laboratorních měření vám firma zašle výsledky s výší radonového indexu pozemku. Ve stejném protokolu naleznete také plynopropustnost. Tento protokol budete v budoucnu potřebovat pro projektanta, pro vypracování projektové dokumentace.

Tip autora: Nevyhýbejte se protiradonovým opatřením při stavbě domu – opatření nejsou drahá. Základovou desku odizolujete od radonu pomocí lepenky s hliníkovou fólii. Tato lepenka není dražší než “klasická” hydroizolace bez hliníkové folie, kterou na základovou desku i tak dát musíte. Odvětrání základové desky od radonu zhotovíte jednoduše pomocí drenážních trubek.

Radonová mapa ČR

Česká geologická služba má na svém webu mapu radonového indexu geologického podloží ČR pomocí které si můžete zkontrolovat, jak vysoký radon na vašem pozemku pravděpodobně máte. Naměřený radon se může od radonové mapy lišit, proto byste měli u měření být osobně. Díky radonové mapě si můžete udělat představu o tom, jaká budete pravděpodobně potřebovat protiradonová opatření.

Cena za měření radonu

Firmy provádějící měření radonu si za svou práci obvykle řeknou v rozmezí dvou až čtyř tisíc korun. Při výběru firmy si zkontrolujte, zda firma vlastní povolení vydané Úřadem pro jadernou bezpečnost.

Podobné příspěvky