Lze v létě chladit tepelným čerpadlem
| |

Lze v létě chladit tepelným čerpadlem?

Tepelná čerpadla se mezi lidmi velmi rychle uchytila, v zimě jimi topíme a během roku jimi ohříváme užitkovou vodu. Tepelná čerpadla nabízejí komfort při vytápění, ale lze je využít také pro chlazení v letních měsících? S narůstajícími požadavky na komfortní teploty nejen v zimě, ale i v létě, přibývá výrobců, kteří nabízejí řešení chlazení tepelným čerpadlem v letních měsících.

Chlazení tepelným čerpadlem v létě

Některá tepelná čerpadla lze v letních měsících využít jako zdroj chlazení. Aby to pro vás neznamenalo, že se budete v létě koupat ve studené vodě, je zapotřebí upravit zapojení tepelného čerpadla a oddělit okruh chlazení od okruhu vytápění a okruhu ohřevu užitkové vody. Tyto okruhy pak můžete ovládat samostatně a chladit topení a zároveň ohřívat užitkovou vodu.

Jak chlazení vyřešit?

1) Chlazení pomocí topné soustavy

Chlazení pomocí topné soustavy se používá pouze pro systémy podlahového topení. Pro radiátory není tento systém vhodný, protože studená voda v radiátoru nestačí přes svou malou plochu ochladit vzduch v prostoru místnosti. Také by docházelo ke kondenzaci vlhkosti na povrchu radiátoru a jejich rozvodů.

V tomto případě chladí podlahové topení vzduch v místnosti tak, že topení absorbuje teplo z dopadajících paprsku tepla na podlahu a zároveň plochu podlah ochlazuje. Tímto způsobem chlazení nedocílíte stejného výsledku jako u chlazení klimatizací. Pokojovou teplotu lze i přesto snížit o několik stupňů a zvýšit tak komfort obývání domu v letních měsících.

Některé regulační systémy dodávané k tepelným čerpadlům umožňují regulaci teploty chladící vody ve vztahu k teplotě vzduchu v místnosti. Zamezují tím kondenzaci vlhkosti na povrchu podlahy.

Tyto systémy jsou vhodné při kombinaci s rekuperací, která v domě udržuje cirkulaci čerstvého vzduchu. Rekuperace při chlazení tepelným čerpadlem eliminuje fyzikální jev, kdy studený vzduch klesá a teplý stoupá.

2) Chlazení pomocí konvektorů

Využitím konvektorů s ventilátorem v systému vytápění tepelným čerpadlem můžete docílit chlazení vzduchu srovnatelného s klimatizační jednotkou. Při montáži tepelného čerpadla se vedle topného systému montuje také samostatný okruh chladné vody pro konvektory. Pořizovací cena tohoto systému je vyšší než při využití chlazení pomocí podlahového topení.

Konvektory s ventilátorem vhání chladný vzduch do místnosti, který vzduch v místnosti ochlazuje. Tepelné čerpadlo tak funguje stejně jako klimatizace, zároveň ale dokáže ohřívat užitkovou vodu v domě.

Podobné příspěvky