|

Zděný dům nebo dřevostavba?

Většina lidí při stavbě volí klasickou osvědčenou metodu zděného cihlového domu. Zděný systém má totiž v našem prostředí dlouholetou tradici a dřevostavby jsou pro konzervativní Čechy stále spíše novinkou. V porovnání s délkou samotné konstrukce dřevostavby ale musí budoucí majitel zděného domu počítat s časově mnohem delším obdobím, které je při stavbě potřeba investovat; stavba zděného domu se totiž může protáhnout až na několik let. Při stavbě domu z cihel je nezbytné, aby se majitel ve stavebnictví orientoval, zvláště pokud plánuje postavit větší část domu svépomocí. Musí také přizpůsobit stavbu počasí – například je potřeba naplánovat konstrukci hrubé stavby tak, aby byla dokončena před začátkem zimy. Tím, že necháte stavbu, aby si přes zimu tzv. „sedla“ a vyschla, tj. „vymrzla“, se do budoucna vyhnete praskání omítky nebo tendenci některých zdí k vlhnutí.

Osvědčeným a nejvyužívanějším materiálem je klasická pálená cihla, která je v současnosti nahrazována keramickými tvárnicemi. Existuje však mnoho dalších druhů materiálů, například pórobeton (tj. „Ytong“), který patří k materiálům s vysokou izolační schopností, dále třeba vápenopískové cihly, které jsou těžké, ale zároveň mají při své štíhlosti velkou nosnost. Při výběru materiálu musí stavitel zvážit, které vlastnosti jsou pro něj důležité – zda je to životnost, tepelněizolační vlastnosti, akustika, nasákavost, vzduchotěsnost, pracnost při výstavbě nebo náročnost vedení rozvodů elektřiny, vody a kanalizace.

V porovnání s montovanou dřevostavbou představuje klasický zděný dům až pětkrát větší zátěž pro životní prostředí, protože dřevo je bezodpadní materiál z obnovitelného zdroje. Stavba zděného domu zahrnuje větší energetickou náročnost.

Provoz a samotný život se ale v obou případech neliší. Základem je správné větrání, čímž se předchází hromadění vlhkosti a tvorbě plísní. Větrat je potřeba v každém případě, ať už se rozhodnete pro jakýkoliv typ konstrukce domu.

Dřevostavba vám ušetří čas i peníze

Jednou z hlavních výhod montovaných dřevostaveb je krátká doba jejich konstrukce, která obvykle zabere tři až čtyři měsíce. Dřevostavbu lze postavit v jakémkoliv ročním období; je pouze potřeba vyhnout se deštivým dnům, neboť déšť stavbě dřevěného domu opravdu nesvědčí. Toto je taky jedna z možností, jak si může majitel budoucího domu „prověřit“ danou firmu. Některé společnosti, které se zabývají konstrukcí dřevostaveb, jsou totiž schopné za vidinou zisku obětovat i nekvalitně odvedenou práci, a stavěly by dřevostavbu klidně i v dešti. Od takové firmy byste tedy měli ve vlastním zájmu okamžitě odejít a poohlédnout se po jiné. Výběr kvalitního dodavatele je při stavbě dřevostavby klíčový. Při výběru stavební firmy dejte přednost společnostem s dlouholetou tradicí a reálnými zkušenostmi v obrábění a zpracování dřeva. Je potřeba, aby byla montáž vedena zkušenými a proškolenými odborníky. Jednou z možností, jak vybrat kvalitního dodavatele, je ověřit si, zda se daná společnost nachází v Asociaci dodavatelů montovaných domů. Firmy, které jsou členem této asociace, splňují certifikaci Dokument národní kvality (DNK). Tato certifikace zaručuje kontrolu v přípravné i realizační části stavby domu. Asociace také nabízí zákazníkům možnost prověřeného stavebního dozoru – pokud se člověk rozhodne pro montovaný dům, do nezávislého kontrolora se opravdu vyplatí investovat. Důležité jenom je, aby daný člověk byl opravdu nezávislý a aby nespolupracoval s vybranou zakázkovou firmou.

Životnost dřevostaveb bývá kratší, než je tomu u zděného domu. Nicméně ale platí zásada, že životnost domu souvisí hlavně s dodržením technologického postupu stavby. Pokud tento postup není při stavbě dodržen, je životnost domu ohrožena, ať už jde o dřevostavbu či zděný dům.

U dřevostavby platí to, že při stejné velikosti zastavěné plochy jako u zděného domu je vnitřní užitná plocha větší, a to z důvodu tenčích stěn. Jinými slovy, pro dosažení užitné plochy je potřeba menší zastavěná plocha, což se promítne na menších rozměrech potřebné základové desky. Menší základová deska je tedy další způsob ušetření financí při stavbě. Navíc, většina konstrukčních firem nabízí zákazníkovi tu možnost, aby si základovou desku postavil sám, pokud k tomu má potřebné dovednosti, čímž může zákazník ušetřit částku až v řádech statisíců korun.

Porovnání provozních nákladů

Dřevostavba majiteli ušetří až 30 % ročních nákladů na vytápění domu, což je založeno na principu akumulace tepla. Při vytápění zděného domu se totiž nejdříve teplo hromadí v cihelné stěně a až poté se kumuluje v místnosti. Dřevěné konstrukce sice teplo také hromadí, ale pouze v omezené míře. Díky této vlastnosti dřevěných staveb se teplo v místnosti kumuluje téměř ihned po zatopení. Proto dřevostavby mohou daleko pružněji reagovat na změny a aktuální potřeby svých uživatelů, aniž by byla potřeba větší časová prodleva. Dřevostavba má také mnohem lepší izolační schopnosti, a proto majitel ušetří na vytápění domu. Na druhou stranu, ve zděném domě se teplo uvolňuje z cihlových stěn i potom, co se už fyzicky netopí. Dřevostavba tak rychleji vychladne.

Přehledné porovnání výhod a nevýhod zděného domu a dřevostavby

Zděný dům
Stavba je časově i finančně náročnější a je z velké části ovlivněna počasím
Vyšší provozní náklady
Větší zátěž životního prostředí
Při stejné zastavěné ploše je užitná plocha menší z důvodu širších stěn
Dům vydrží déle vytopený, i když už se v něm netopí
Lze ušetřit, pokud člověk staví svépomocí; musí se ale ve stavebnictví orientovat a „vzdělávat se“
Vyšší odolnost vůči živelným pohromám
Stavba může postupovat v závislosti na finanční situaci majitele (tzn. může počkat)
Případná likvidace domu je náročnější
Dřevostavba
Rychlejší a levnější stavba v kterémkoliv ročním období
Nižší provozní náklady
Ekologické materiály méně zatěžují prostředí
Menší potřebná základová deska, větší vnitřní užitná plocha
Po ukončení topení dřevostavba rychleji vychládá
Zákazník se musí při stavbě spolehnout na firmu, kterou musí tedy dobře vybrat – s tím souvisí vysoké nároky na přesnost a důsledné provedení detailů
Nižší odolnost, vyšší nároky na požární bezpečnost
Kvůli rychlé konstrukci je potřeba, aby si majitel připravil více financí předem

Podobné příspěvky