zaměření a vytyčení pozemku
| |

Zaměření a vytyčení pozemku

V jakých situacích se zaměřuje a vytyčuje pozemek a co je k tomu potřeba? Převážně při koupi pozemku i při stavbě domu můžete měření potřebovat nejčastěji. V článku se dozvíte kdo zaměření a vytyčení provádí, kdy je potřeba jej provést a také kolik úkony stojí.

Zpřesnění hranic při koupi pozemku

Při koupi pozemku by si měl investor kontrolním zaměřením pozemku ověřit jeho správné hranice a skutečnou výměru. Nezřídka se stává, že si kdysi někdo postavil na „hranici“ pozemku plot a po kontrolním zaměření se zjistilo, že hranice pozemku se nachází o několik metrů jinde. Investor pak může zjistit, že má pozemek jiný tvar a od koupě pozemku včas odstoupit.

Rozdělení pozemku, změna hranic pozemku nebo jeho tvaru

Potřebujete-li rozdělit pozemek na více parcel, změnit průběh jeho hranic nebo upravit tvar. Musí geodet zaměřit stávající stav pozemku a navrhnout nový stav. Na základě naměřených hodnot geodet vypracuje geometrický plán. Majitelé parcel, kterých se změny dotknou musí podepsat souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic, které geodet také vypracuje. Pomocí geometrického plánu pak změny zapíše do katastru nemovitostí.

Vytyčení hranic pozemku pro stavbu domu, plotu nebo jiné stavby

Pro stavbu domu nebo jiných staveb potřebujete přesné zaměření hranic pozemku. Přesné vytyčení hranic pozemku budeme potřebovat pro projektanta domu, aby mohl dodržet zákonné odstupové vzdálenosti. Projektant také musí dům „osadit“ výškově na daný pozemek, k tomu mu poslouží podklady od geodeta. U stavby plotu to budeme potřebovat hlavně proto, abychom nepostavili plot na sousedově pozemku nebo si naopak nezmenšili ten vlastní.

Co budeme pro zaměření a vytyčení pozemku potřebovat?

Zpravidla bychom neměli potřebovat nic. Geodet má povinnost opatřit si co nejkvalitnější podklady, které má dostupné na katastrálním úřadě. Budou vám tedy stačit parcelní čísla pozemků a čísla katastrálních území. V některých případech také podpisy majitelů pozemků pro souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic, které vám vypracuje geodet.

Kolik stojí vytyčení pozemku?

Jako u všech služeb, i ceny vytyčení pozemku se liší podle rozsahu prováděných prací. Doporučujeme poptat více geodetů, kteří vám obratem udělají nabídku i s termínem a vy si vyberete tu, která vám bude vyhovovat nejvíce.

Podobné příspěvky