zaměření základových pasů
| | |

Jak zaměřit základové pasy při stavbě rodinného domu?

Před vyhloubením základových pasů vás čeká jejich zakreslení na pozemek, aby bagrista věděl, kde je má vyhloubit. V článku vám ukážeme, co budete potřebovat k zakreslení a jak správně postupovat, abyste se vyhnuli chybám.

Co budete potřebovat?

Abychom vše uvedli na správnou míru i pro laiky. Zakreslení základových pasů na pozemek může probíhat dvěma způsoby.

  1. Zaměření pomocí stavebních laviček
  2. Zaměření za pomoci geodeta

V tomto článku popisujeme, jak vypadá zaměření základových pasů za pomoci geodeta. Jestliže jste při skrývce ornice postavili stavební lavičky, můžete přeskočit o několik odstavců níže k samotnému zakreslení okrajů základových pasů na zem.

Proč řešit vytyčení domu s geodetem namísto stavby stavebních laviček?

Při stavbě základové desky se řeší hlavně přesnost a její přesné uložení na pozemek a základové pasy. To je hlavní důvod proč k vytyčení přizvat geodeta a nepoužívat stavební lavičky. Největším problémem stavebních laviček je jejich stavba a umístění na pozemku.

Pokud nemáte na stavbu laviček připravený vlastní materiál a budete jej kupovat vyjde vás jejich stavba na vyšší stovky korun a po postavení laviček nebude jejich přesnost taková jako při zaměření geodetem.

Dalším problémem stavebních laviček je jejich umístění na menších a členitých pozemcích. Ve většině případů komplikují pohyb bagristovi při výkopu základových pasů a stavebníci často o jednu nebo více laviček přijdou chybou bagristy, který do nich najede. V takovém případě nakonec na pozemek musí přizvat geodeta.

Zaměření základových pasů geodetem

Po provedení skrývky ornice si na pozemek povolejte geodeta, který vám vytyčí rohy základových pasů na pozemek. Geodet si od vás vyžádá výkres základových pasů, výkres půdorysu a situační výkres. Pomocí těchto výkresů si připraví podklady a domluví si s vámi termín zaměření.

Geodet provádí zaměření pomocí své totální stanice. K zaměření bude potřebovat asistenci, můžete se ho dotázat, zda nechce se zaměřením pomoci nebo jestli bude mít asistenta. Při zaměřování přenese body, ve kterých se nachází rohy základových pasů na váš pozemek. V těchto rozích zatluče do země označkované dřevěné kolíky. Následně vám vystaví vytyčovací protokol, který si uschovejte pro kolaudaci domu. Tím je práce geodeta prozatím hotová. Píšeme prozatím, protože jej na pozemku budete potřebovat ještě minimálně jednou. A to při zaměření rohů ztraceného bednění na základové pasy, případně také při zaměření rohů nosného zdiva.

Geodeta nezapomeňte zkontrolovat. Říká se důvěřuj, ale prověřuj. Pomocí dostatečně dlouhého pásma si zkontrolujte rozměry mezi vytyčenými rohy. Často se stává, že geodet vytyčí rohy zdiva nebo rohy domu se zateplením a problém může být na světě. Pokud si toho včas nevšimnete, bagrista vám vybagruje základové pasy jinde než je potřeba. Základové bednění pak může vyjít mimo základové pasy, proto je důležité práci geodeta zkontrolovat.

Zakreslení základových pasů

Po vytyčení rohů základových pasů si připravte provázek a značkovací sprej. Jednoduše propojte rohy domu pomocí provázku co nejníže k zemi a přes provázek překreslete sprejem okraje základových pasů na zem. Jestli vám někdo z rodiny nebo známých říkal, abyste místo spreje použili vápno, neposlouchejte ho. Vápno se deštěm rozpije a při přejíždění bagrem na zemi moc dlouho nevydrží. Vžijte se do bagristy, který se na zem dívá z několika metrů. Bílé vápno je méně vidět než růžový značkovací sprej.

Nyní máte na pozemku zakreslené základové pasy a můžete pozvat bagristu, který vám je vyhloubí.

Podobné příspěvky