Kdy se dělá revize komínů
| |

Kdy se dělá revize komínů?

Zákon udává, že revizi komína musí provádět specialista – kominík v těchto případech:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
  • po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Jak často se má komín čistit a kontrolovat?

Kontrolu a čištění komínů bychom měli provádět alespoň jednou do roka mezi topnými sezónami. V ideálním případě by měla být prováděna kontrola celých spalinových cest – komín, včetně spotřebičů a kouřovodů. U celoročně využívaných spalinových se doporučuje čištění několikrát do roka. Dvakrát až třikrát. Toto doporučení se týká komínů napojených na kotle, kamna a krby, které spalují pevná i kapalná paliva, ale také zemní plyn.

V případě, že kominík zjistí během své práce závady, dostanete výzvu k jejich odstranění. Po odstranění závad spalinové cesty. Jakmile závady odstraníte, bude vyžadována revize, protože se bude jednat o znovuuvedení spalinové cesty do provozu.

Pokud se v budově nachází nepoužívané komíny, nemusí se kontrolovat. Tyto komíny musí být jasně označeny za nefunkční a musí být chráněny před deštěm

Co se může stát, pokud podceníme čištění, kontrolu nebo revizi spalinových cest?

Každý používaný komín by měl být pravidelně zkontrolován a zrevidován. Pokud se chceme těmto úkonům vyhnout, nemusí se nic stát. Jestliže se pak něco stane, může nás to vyjít mnohem dráž než zmíněné úkony. Vzniklé škody pojišťovny neuhradí a čeká nás také pokuta. Jakmile se stane něco na komínu zrevidovaném a zkontrolovaném, neneseme zodpovědnost za škody my.

Toto je jen nástin hmotných škod, ale požáry od nezkontrolovaných a zanesených komínů mohou způsobit také ztráty na životech nebo poškodit zdraví. Mysleme i na tyto varianty.

Nenechávejte kontrolu spalinových cest až na poslední chvíli. Jestliže tak učiníte, může se stát, že se kominíka v nejbližších dnech nedočkáte.

Podobné příspěvky