Jak vytyčit dům pomocí stavebních laviček
| |

Jak vytyčit dům pomocí stavebních laviček

S přesným zaměřením a umístěním stavebních laviček pomůže stavebníkovi geodet, který pomocí své Totální stanice přenese všechny míry na lavičky. Chtěli bychom ale upozornit na základní úskalí, která stavebníka při stavbě laviček čekají.

Stavební lavičky jsou pro stavebníka pomocné prvky, které vystaví kolem rohů domu a přenese na ně umístění základů a obvodových stěn domu. Stavba laviček není žádný složitý stavební prvek, proto na jednu lavičku postačí tři latě nebo prkna a hřebíky na spojení.

Kolik je potřeba stavebních laviček?

Při stavbě klasického čtvercového nebo obdélníkového domu, který má pouze čtyři rohy, stačí stavebníkovi připravit osm laviček. Na jednu lavičku spotřebuje tři latě nebo prkna, proto si vystačí se čtyřiadvaceti dřevěnými latěmi. Na každý roh stavebník postaví dvě lavičky, proto u složitějších tvarů domů může být potřeba i šestnácti nebo více laviček.

Příprava na stavbu laviček

Výchozím bodem pro stavbu laviček je nejvyšší roh domu. Stavebník by měl myslet na to, že i pozemek s mírným svahem běžně udělá na délce domu převýšení 0,5 až 1 m a proto volit dostatečně dlouhé latě.

Po stavbě laviček by mělo být v okolí stavby dostatek prostoru pro manipulaci bagru při výkopu základových pasů, ale i pro ostatní práce. Z těchto důvodů se lavičky staví alespoň 3 metry od budoucích základů domu. I taková vzdálenost nemusí stačit. Každý pozemek je jiný a stejně tak je jiné umístění domu na pozemku. Stavebníkovi může s rozmístěním laviček pomoci bagrista, který si sám určí, kde by mohly lavičky stát, aby se při manipulaci s bagrem nepletly. Při rozmisťování laviček by měl stavebník myslet také na jejich výšku, která musí být na všech lavičkách stejná, a to 1 m nad budoucí čistou podlahu domu.

Na co myslet při stavbě laviček

Lavičky není nutné umisťovat na středy rohů domu, protože se na lavičky přenáší i budoucí zateplení základů, rohy základových pasů a také rohy ztraceného bednění. Tyto míry se od sebe mohou lišit i o 20 – 40 cm.

Jak přenést naměřené míry na lavičky

Postup je velmi jednoduchý a jak jsme upozorňovali na začátku článku, se vším stavebníkovi pomáhá geodet. Mezi dvě protilehlé lavičky natáhne stavebník s geodetem provázek. Ten zatím nemusí utahovat, protože s ním budou pohybovat tak, aby našli přesný roh ztraceného bednění. Nad vytyčeným rohem ztraceného bednění spustí stavebník olovnici, aby našel přesné místo. Provázek pak posune na bližší lavičce k olovnici. To samé udělá na protilehlém rohu. Stejným způsobem postupuje u všech laviček, dokud nevytyčí všechny rohy ztraceného bednění.

Umístění provázků by si měl stavebník přenést na lavičky, tak aby dokázal rozeznat, zda se jedná o umístění bednění, obvodových stěn nebo zateplení. Bude tak moci během stavby provázky sundávat, aby se nepletli a opětovně je natahovat. Je to také záchrana, pokud by se provázek během stavby přetrhl. Podél provázků může nyní stavebník vysypat vápno nebo označkovat obvod značkovacím sprejem a připravit vše pro bagrování základových pasů.

Podobné příspěvky