Hloubka základových pasů
| |

Jak na výkop základových pasů při stavbě domu?

Při kopání základových pasů poprvé uvidíte velikost vašeho budoucího domu. Budete si moci projít jednotlivé místnosti a představit si, jak v domě bydlíte. Při stavbě domu vás čeká trnitá cesta, na konci které bude váš uskutečněný sen. V článku vám ukážeme, jak si tuto cestu nekomplikovat již na začátku stavby.

Výkopy základových pasů jsou první fází stavby základové desky. Sejmutí ornice na pozemku jste již provedli a kupa zeminy, kterou vám bagrista při skrývce nashromáždil se nyní ještě zvětší. Jestliže jste byli s prací bagristy spokojeni pravděpodobně jste se s ním domluvili také na výkopu základových pasů. Pokud jste se s ním ještě nedomluvili, udělejte to co nejdříve, abyste zbytečně nečekali, než na vás bude mít opět čas.

Doby, kdy se kopali základové pasy ručně jsou ty tam. Díky vyspělé technice dokáží bagristé vykopat základové pasy na všech typech pozemků. Nepřemýšlejte nad tím, že byste základové pasy kopali ručně. Nikdy nevíte, co se skrývá hluboko pod povrchem zeminy. Můžete zde narazit na staré základy, různé zakopané věci nebo jen tvrdé podloží, se kterým si nakonec stejně nebudete vědět rady. Cena za vybagrování základových pasů se pohybuje kolem pěti tisíc za standardní dům na běžném, mírně svažitém pozemku.

Co si na výkop základových pasů přichystat?

Na pozemku byste měli mít zakreslené základové pasy s čímž vám pomohl geodet nebo jste si je zakreslili sami, pomocí stavebních laviček. V případě, že jste k této fázi stavby ještě nedošli, přečtěte si článek o vytyčení základových pasů, který vám vše ulehčí.

Nyní si připravte výkres základových pasů z projektové dokumentace a technickou zprávu. Ve výkresu a technické zprávě zjistěte, jak hluboko má bagrista jednotlivé pasy bagrovat. Jestliže máte dům ve svahu, může být v projektové dokumentaci zakreslen schod v základových pasech, aby nebyli v jednotlivých částech příliš hluboké.

Máte-li v půdorysu domu navrženou terasu, pohlídejte si výkop patky pro sloup terasy. V projektové dokumentaci na ni mohou být speciální nároky. Například jiná hloubka a šířka než u výkopů obvodových zdí.

Zkontrolujte si, zda jsou výkopy pod nosnými příčkami stejně hluboké a široké, jako pasy pod obvodovými zdmi. Je zbytečné kopat širší nebo hlubší pasy, než máte v projektové dokumentaci navrženo. Každý centimetr výkopu navíc jsou vícenáklady při vylévání betonu.

Nezapomeňte na komín. Ve výkresu z projektové dokumentace budete mít vyznačené kóty a umístění základu pro komín.

Než začne bagrista kopat, zkontrolujte si přeměřením a v projektu, zda máte všechny rozměry správně přenesené na pozemek. Ztracené bednění by mělo vždy dosedat středovou osou na středovou osu základových pasů, jestli nemáte v projektu uvedeno jinak. Jakákoliv odchylka ve výkopech by pak mohla znamenat, že se vám ztracené bednění nevejde na základové pasy a veliká komplikace je na světě. Přesnost, je v této fázi stavby velmi důležitá. Odchylky, se pak mohou promítnout do dalších fází stavby.

Domluvte se s bagristou, jak jste základové pasy na zem nakreslili a za jaké strany čáry má kopat. Na domluvě opravdu záleží, hlavně u pasů pod příčkami domu. Snadno se může stát, že bagrista vykope základový pas na druhé straně zakreslené čáry. Taková chyba vás může stát i deseti tisíce Kč na spotřebě betonu.

Základové pasy máte vykopané a co dál?

Nyní vás bude čekat práce na položení odporového drátu pro bleskosvod a práce na prostupech pro inženýrské sítě. Poté přijde na řadu vylití základových pasů betonem, které byste měli mít domluvené už ve fázi plánování výkopu základových pasů. Projektant by vás měl upozornit na to, že vylití základových pasů betonem by měli být provedeno do dvou dnů od jejich vykopání. Ideálně tentýž nebo druhý den. Vykopané základové pasy rychle schnou a mají tendenci se hroutit. Záleží však na složení zeminy. Druhým důvodem, proč na zalití výkopů spěchat je počasí. Do výkopů by nemělo napršet, aby pasy nepoškodili a nezhroutili. Výkop a zalití základových pasů si naplánujte tak, aby na sebe navazovalo.

Než přijedou z betonárky

Při čekání za vylití základových pasů betonem vás čeká práce na pokládce odporového pásku pro bleskosvod a práce na prostupech pro inženýrské sítě. Doporučujeme si také připravit svislé armování základových pasů.

Jaké nářadí budete potřebovat?

Neobejdete se bez metru, kterým si zkontrolujete hloubku základových pasů. Správný bagrista by měl být vybaven nivelačním laserem, kterým si bude průběžné kontrolovat hloubku výkopu. Pro označení výkopů si připravte značkovací sprej nebo pytel vápna a provázek. O vyměření a vyznačení základových pasů jsme připravili samostatný článek.

Připomeňme na co nezapomenout

  • Zkontrolujte si zakreslení základových pasů na zemi
  • Domluvte se, na kterou stranu od čáry má bagrista bagrovat
  • Jaká bude hloubka a šířka základových pasů? Nezapomeňte na sloup terasy, schod u svažitých pozemků, výkopy pod příčkami a komín
  • Naplánujte si včas zalití základových pasů
  • Připravte si materiál na bleskosvod, armování a prostupy inženýrských sítí
  • Měřte pečlivě

Po těchto úkonech budete mít první fázi základové desky za sebou a budete moci přejít k samotnému zalití základových pasů a dalším fázím stavby.

Podobné příspěvky