zaměření základových pasů
| |

Vytyčení domu geodetem

Vytyčení domu na pozemek, je stavební etapa, ve které se i svépomocný stavebník neobejde bez služeb geodeta. Geodet přesně vytyčí, kde bude dům na pozemku stát.

Co bude stavebník k vytyčení domu potřebovat?

  • Výkres základů domu z projektové dokumentace
  • Certifikovaného geodeta
  • Materiál na kolíky
  • Materiál na stavbu laviček, pokud je bude stavět
  • Značkovací sprej

Spolupráce s geodetem

Geodeta by měl stavebník znát již z předchozího jednání při zaměřování pozemku. Aby práce na stavbě navazovaly už od počátečních prací, je vhodné myslet na termíny. Jakmile se stavebník od bagristy dozví termín provedení skrývky ornice a vyrovnání pozemku do roviny, může se ihned domluvit na termínu pro zaměření domu na pozemek. Zamezí tak zbytečným prostojům na začátku stavby.

Pro geodeta by si měl stavebník přichystat situační výkres, výkres základových pasů a výkres základového zdiva. Geodet pomocí těchto podkladů a své tzv. Totální stanice nalezne přesné umístění domu na pozemek v přesnosti na milimetry. Aby geodet dům správně vytyčil, bude potřebovat stavebníkovu pomoc.

Přesnou pozici domu na pozemek přenese pomocí Totální stanice na kolíky, které do země zatluče v místech, kde se budou nacházet vnější rohy základů. U jednoduchého čtvercového a obdélníkového půdorysu to budou čtyři kolíky, v každém z rohů jeden. U složitějších tvarů domů pak šest a více. Vnitřní zdivo se zpravidla nevytyčuje. Jsou-li vytyčené obvodové zdi, snadno si později stavebník doměří polohu vnitřních zdí svépomocí.

Vytyčovací kolíky mohou být dřevěné, z roxoru, ale postačí i dlouhý hřebík. Nezáleží na materiálu, ale na tom, aby byl kolík co nejtenčí a zároveň dostatečně pevný. Při bagrování základových pasů se tyto kolíky odstraní. Pomocí značkovacího spreje stavebník označí rohy základů, aby i po odstranění kolíku bagrista věděl, kde má vyhloubit základy.

Stavebník má dvě možnosti, jak zaměřit rohy ztraceného bednění na základové pasy:

  1. Pomocí laviček
  2. Za pomoci geodeta

Vytyčení pomocí laviček

Lavičky jsou pomocné prvky, na které se přenáší umístění základů domu a obvodových stěn. S geodetem se při domluvě na vytyčení domu stavebník domluví, zda bude požadovat také stavbu laviček, se kterou mu geodet pomůže. Stavbu laviček je dobré také zkonzultovat s bagristou, kterému by mohly při výkopu základových pasů omezit prostor pro manipulaci. Ke stavbě laviček jsme připravili samostatný článek.

Vytyčení domu za pomoci geodeta

Při volbě vytyčení domu za pomoci geodeta nepotřebuje stavebník stavět lavičky. Po zalití základových pasů přizve na pozemek geodeta, který pomocí totální stanice a výkresu základů zaměří rohy ztraceného bednění na základové pasy. Tato metoda může vycházet o několik sto korun dráže, ale stavebník má jistotu, že zaměření je přesné. Lavičky se během bagrování mohou poničit a základy domu tak nemusí stavebník zaměřit přesně. Při stavbě laviček si geodet účtuje za každou lavičku poplatek, cenový rozdíl pak nebývá tak velký.

Geodet po vytyčení domu vypracuje vytyčovací protokol, který poslouží stavebníkovi v jednání se stavebním úřadem při kolaudaci domu.

Cena za vytyčení domu

Do základní práce geodeta se počítá vytyčení obvodu domu o čtyřech až šesti bodech. Cena za takové vytyčení se pohybuje mezi cca 3000 – 5000 Kč. Vytyčení obvodu domu i se stavbou laviček pak bývá dražší. Ceny za stavbu laviček jsou velmi individuální, ale mohou se pohybovat i kolem 500 Kč za jednu lavičku. Materiál na vytyčovací kolíky bývá v ceně vytyčení, materiál na stavbu laviček zpravidla nikoliv.

Podobné příspěvky