Zhotovení strojních omítek
| |

Jakou vybrat strojní omítku a jak probíhá realizace?

Strojní omítky jsou moderní a rychlý způsob, jak provést vrchní krycí vrstvu zdí, stěn a stropů pro přípravu na jejich finální úpravu (malba, fasáda a další). Strojní omítky vytváří rovný a hladký povrch. Tento hladký povrch zakrývá nerovnosti zdiva a jiné instalace, které je třeba zakrýt, například trubky, stavební pouzdra nebo elektroinstalaci. Pro svou rychlost a kvalitu se strojní omítání využívá nejen v rodinných domech, ale i v bytových domech a průmyslových prostorách. Strojní omítky nabízejí řadu výhod. Mezi výhody strojních omítek patří rychlost realizace, kvalita provedení a životnost. Tyto vlastnosti zaručuje především kvalita složení omítkových materiálů, které se ve strojní míchačce přesně míchají s vodou a vytváří stejnou omítkovou směs po celou dobu realizace omítek. Nehrozí tak výkyvy v kvalitě jejich provedení.

Na jaké zdivo se strojní omítky aplikují?

Pro každý typ zdiva existuje použitelná omítka, kterou lze nanášet strojně. Pro vnitřní aplikaci na všechny typy běžného zdiva (broušené cihly, klasické cihly, tvárnice Ytong nebo Porfix) se používají nejčastěji vápenocementové a vápenosádrové omítky. Vždy záleží na preferencích majitele stavby. Každá omítka má své vlastnosti.

Jaké jsou druhy strojních omítek?

Strojní omítky se rozdělují na několik typů, dle složení materiálů a podle toho, do jakých prostor se aplikují.

Jádrové strojní omítky

Jádrové strojní omítky rozdělujeme na tři typy vhodné pro omítání rodinných domů, ale i průmyslových a veřejných prostor.

Vápenocementové omítky (jádrové) jednovrstvé

 • strojní jednovrstvé omítky pro vnitřní omítání se nanáší se ve vrstvě 0,5 cm – 1,5 cm
 • součástí jednovrstvé omítky není štuková omítka, a proto jsou vhodnější do neobytných prostor a hal
 • tento typ omítky je nejčastěji realizovaný typ omítek ve firmách a veřejných prostorách, kde příliš nezáleží na povrchové úpravě

Strojní štukové omítky – vápenocementové dvouvrstvé omítky

 • vápenocementové omítky pro vnitřní omítání se nanáší ve vrstvě 0,5 cm – 1,5 cm
 • součástí vápenocementové hrubé omítky je štuková omítka, která má 1 mm – 2 mm
 • tento typ omítky je nejčastěji realizovaný typ omítek v domech z cihel, tvárnic a betonu
 • jsou odolnější než sádrové omítky

Strojní sádrové omítky

 • sádrové omítky umožňují vytvoření jednovrstvých omítek v tloušťce od 8 do 50 mm
 • vhodná do interiéru včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná vlhkost nepřekračuje 70%
 • sádrové omítky je možné aplikovat na keramické i pórobetonové zdivo / stropy, dřevotřískové tvárnice, monolitické konstrukce
 • omítání lze provádět, jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích, či památkově chráněných objektech
 • sádrové omítky umožňují vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností
 • zejména kvůli své hladkosti jsou oblíbené do rodinných domů
 • nejsou tak odolné jako vápenocementové omítky

Vnitřní omítky se často zhotovují ze směsí, které připravují samotní výrobci zdiva. U pórobetonových tvárnic jsou to nejčastěji tepelně izolační omítkové směsi nebo odlehčené omítky.

Jakou strojní omítku vybrat?

Záleží především na preferencích majitele. Na cihlové i pórobetonové tvárnice se dají použít všechny typy strojních omítek. Zde pak záleží pouze na tom, jestli je majiteli sympatičtější hladší sádrový povrch nebo hrubší, ale odolnější štuková omítka. Při výběru typu omítek rozhoduje také cena omítek viz. dále v článku.

Jaké materiály se používají pro finální úpravy strojních omítek?

Jako finální úpravu jednovrstvých vápenocementových omítek v interiéru lze použít vše, co trh nabízí, například malba nebo tapeta. Tyto omítky se používají převážně ve veřejných prostorách a průmyslových halách, proto zde zůstávají bez finální úpravy.

Vápenocementové dvouvrstvé (štukové) omítky se používají především v obytných prostorách. Zde jako první finální vrstva slouží samotný štuk, a tak je i tato omítka připravena pro všechny typy finálních úprav. Štukové omítky se často používají také v přilehlých budovách rodinných domů – kotelny, garáže, zahradní domky a další. Štuk může v těchto prostorách zůstat, díky své odolnosti, bez finální úpravy, a přesto bude vypadat designově.

Sádrové strojní omítky se na finální úpravu připravují již při samotné aplikaci na zdivo. Sádrové omítky se při aplikaci na stěny a stropy upravují dvěma způsoby. Ty udávají omítce finální vzhled:

 1. Gletování – při povrchové úpravě gletováním vznikne velmi hladký povrch, ten je připraven na malbu a další úpravy. Sádrové gletované omítky jsou nejhladším typem omítek.
 2. Filcování – při úpravě pomocí filcování (stejně jako u štuku) vznikne povrch velmi podobný štukovým omítkám.

Jakou omítku zvolit? Je lepší jedna nebo dvě vrstvy?

Jak jsme již zmínili výše, díky mnoha možnostem úprav povrchů záleží výběr omítky především na preferencích majitele nebo na výběru zhotovitele omítek.

Je lepší ruční omítání nebo strojní?

Strojní omítání nabízí mnoho výhod, proto se již ruční omítání ze staveb vytratilo. Developeři velkých komerčních objektů tlačí na termíny zhotovení všech stavebních prací, proto se v takových stavbách omítá pouze strojně. U staveb rodinných domů ruční omítání také téměř vymizelo, protože strojní omítání nabízí mnoho výhod:

 1. Strojní omítání je rychlejší – stavebník může pokračovat dříve s navazujícími pracemi.
 2. Šetří peníze – možná by se dalo namítat, že kvůli vší potřebné technice k provedení, bude strojní omítání dražší než ruční. Opak je ale pravdou. Díky konkurenčnosti prostředí jsou ceny za m2 omítek ve stejných relacích, jako při ručním omítání. Omítači nemusí na stavbě strávit tolik času, jako při ručním omítání a tak jsou výsledné práce levnější.
 3. Strojní omítání je kvalitnější – díky speciálním omítkovým směsím, které si omítačka přesně a rovnoměrně míchá po celou dobu stavby je omítací směs stálá. Nestane se tak, že po vyschnutí omítek budou vidět přechody, jako tomu může být u ručního omítání. Omítka je zkrátka vždy namíchaná stejně.

Cena strojních omítek

Díky úspoře času je výsledná cena strojních omítek levnější, než při ručním omítání. Jaká je ale cena za m2 strojních omítek? Ceny strojních omítek se liší podle zvoleného typu omítek. Pomocí nabídek zaslaných přes Poptávej.cz jsme vytvořili orientační cenové hladiny, ve kterých se omítací firmy pohybují:

Typ omítkyOrientační cena za m2
Vápenocementové omítky (jádrové) jednovrstvé220 – 280 Kč
Strojní štukové omítky – vápenocementové dvouvrstvé omítky300 – 400 Kč
Strojní sádrové omítky300 – 400 Kč

Co by měla finální cena zahrnovat?

Cena by měl kromě ceny za materiál a zhotovení omítek zahrnovat také další použité materiály. Těmi rozumíme například perlinku, kterou se spojují přechody mezi různými materiály (beton – cihla, polystyren – cihla a další) a penetraci pro tyto místa. Fólie na zakrytí oken a dalších prvků. APU lišty, na které se lepí fólie pro zakrytí oken. Omítkové rohy pro zpracování omítek u vnitřních rohů stavby. V ceně by měl být zahrnut také finální úklid a doprava sila s omítkou na stavbu, včetně jeho pronájmu.

Co cena strojních omítek neobsahuje?

Cena provedení strojních omítek neobsahuje spotřebu vody, která je v omítačce do omítkové směsi míchána. Spotřeba vody u přízemního domu s půdorysem cca 200 m2 je asi 1000 litrů vody. Na strojní omítky není vhodné používat vodu ze studny, zejména kvůli kvalitě. Pokud je voda ze studny kvalitní pitná/bez nečistot, lze ji použít, ale stavebník by se měl, zejména v letních měsících, připravit na vysokou spotřebu, aby voda ve studni nedošla.

Příprava stavby na omítání

Pokud již máte poptanou firmu, která omítky zhotoví domluvte se s ní, jak stavbu před omítáním připravit. Na stavbu by se měl před realizací dostavit někdo od zhotovitele, aby stavbu prošel a upozornil stavebníka na možné překážky. Na stavbě musí být vše nepotřebné vyklizeno, aby se po stavbě daly tahat hadice pro nástřik omítek. Na pozemku musí být dostatek rovného prostoru pro postavení omítkového sila. Pokud není dostatek místa na pozemku, stavebník si musí na úřadě požádat o povolení k přistavení na veřejný pozemek. Rozvody elektřiny a vody ve zdech musí být řádně připevněné a neměly by ze zdi vyčnívat, aby nevadily aplikaci omítky. Jestliže máte na stavbě nějaké speciální prvky, určené k omítání, měl by to pracovník vědět předem. Například stavební pouzdro na dveře. Pokud plánujete v nějakém místě jinou úpravu povrchu než omítku, označte jej, například sprejem. Voda a suchá směs se do omítačky tlačí pomocí hadice, která se tahá nejčastěji přes vchodové dveře, proto je vhodné práh u dveří opatřit ochranou, například ze dřeva, proti poškrábání.

Jak dlouho se omítá rodinný dům?

Strojní omítky nejsou časově náročnou fází stavby. Budeme-li se držet výše zmíněného průměrného bungalovu s půdorysem 200 m2 je orientační doba zhotovení omítek asi týden. Průměrný patrový dům je omítnutý za stejnou dobu. Záleží však na složitosti ploch a specifických místech každé stavby.

Podobné příspěvky