druhy pozemků
| |

Druhy pozemků

Při procházení pozemků, které nabízí realitní kanceláře, obce nebo i jejich majitelé k prodeji se setkáte s mnoha druhy pozemků a parcel. Proč je dobré vědět, co který druh znamená a kde informace o pozemcích hledat? To vše se dozvíte v tomto článku.

Rozdíl mezi pozemkem a parcelou

V běžném životě používáme slovo pozemek i parcela a myslíme tím totéž – parcelu na které chceme stavět nebo pozemek za domem, a tak dále. Není to pro nás podstatné, ale tyto dvě slova neznamenají totéž.

  • Pozemek – označení pro část povrchu země, kterou od dalších částí odděluje hranice. Hranici nejčastěji určuje územní plán, vlastnictví nebo katastrální území. Na pozemku se nachází jedna nebo více parcel.
  • Parcela – je konkrétní část pozemku, která je zakreslena na katastrálním úřadě. Vedena pod parcelním číslem a výměrou. Naleznete zde i tvar a přesnou polohu. Rozlišujeme dva typy parcel.

Podle tohoto rozložení dělíme u druhy pozemků a druhy parcel. Jednotlivé druhy jsou přímo rozepsané v příloze katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. ze dne 1. listopadu 2013, novela č. 87/2017 Sb. k 1. 4. 2017. Aby se v tom lépe orientovalo rozdělili jsme druhy pozemků a parcel podle základní typologie

Druhy pozemků:

  • Zastavěné plochy a nádvoří
  • Zemědělské (orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, zahrady, trvalé travní porosty)
  • Lesní
  • Vodní plochy
  • Ostatní plochy

Druhy parcel:

  • Stavební (= pozemek definovaný jako zastavěná plocha či nádvoří).
  • Ostatní pozemkové (pozemek, co není stavební parcelou)

Úplný přehled všech druhů pozemků si můžete přečíst v příloze katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. ze dne 1. listopadu 2013, novela č. 87/2017 Sb. k 1. 4. 2017 například zde: Zákonyprolidi.cz

Na jakém pozemku lze postavit rodinný dům?

Rodinný dům můžete postavit pouze na stavební pozemku. Jak takový pozemek poznat, naleznete v samostatném článku: Co je stavební pozemek?. V článku se také dozvíte, zda lze z jiného druhu pozemku udělat stavební pozemek. Připravili jsme pro vás také články, kde hledat stavební pozemky k prodeji a jak nejlépe pozemek financovat.

Podobné příspěvky