jak zjistit věcná břemena k pozemku
| |

Jak zjistit věcná břemena k pozemku

Před koupí pozemku si musíme dát pozor na spoustu věcí s koupí spojených, abychom si nezadělali na problémy ještě před samotnou stavbou domu. Čeká nás zjišťování informací o pozemku, jako kdo je jeho majitel nebo, zda nejsou na pozemku zapsána věcná břemena. Pokud se k pozemku věcná břemena vážou, kde zjistit jaká to jsou a co pro nás znamenají?

Jak zjistit věcná břemena k pozemku

To, jestli se k pozemku vážou věcná břemena zvládneme zjistit během několika minut přes internet. Zjišťování informací o pozemcích jsme se věnovali v samostatném článku a nemusíme pro získání informací navštívit žádný úřad. V detailu pozemku vidíme, zda je pozemek zatížen věcným břemenem. Pokud je k pozemku zapsáno věcné břemeno, jak zjistit o jaké břemeno se jedná?

Obsah věcného břemene nalezneme v listu vlastnictví

V případě, že se na pozemku nachází zapsané věcné břemeno, pak už nás cesta na nejbližší katastrální úřad čeká. K získání všech informací o pozemku budeme úřad žádat o List vlastnictví (LV). Ten nám zde za poplatek vytisknou. List vlastnictví je soubor dokumentů, ve kterém jsou zapsané všechny informace k danému pozemku. V listu vlastnictví kromě informací, které jsou dostupné na internetu vyčteme i to, zda se vůbec jedná o stavební pozemek a jestli není na pozemku zapsán zvláštní režim (pozemek se může nacházet v památkově chráněném území). Z listu vlastnictví také zjistíme, kdo je majitelem pozemku a jakým způsobem pozemek nabyl (např. dar, kupní smlouva, dědictví, …). Dočteme se zde i jakými věcnými břemeny je pozemek zatížen. Pozemek nemusí být břemeny pouze zatížen, ale naopak může být zřízeno věcné břemeno k prospěchu pozemku. V listu vlastnictví tedy rozlišujeme věcná břemena ve prospěch nebo v neprospěch pozemku.

List vlastnictví, písmeno B – jiná práva

Věcná břemena zřízená ve prospěch pozemku nalezneme pod písmenem B. Jsou zde zapsané informace, o jaká věcná břemena se jedná, na základě, jakých smluv vznikla, zda jsou zřízena úplatně nebo bezúplatně a vyčteme zde i právní účinky daného práva. Tyto informace nám řeknou například to, že jsme oprávnění k pozemku přistupovat přes sousedovu zahradu, nebo že přes jeho pozemek máme vedené inženýrské sítě a podobně.

List vlastnictví, písmeno C – omezení vlastnických práv

Na list vlastnictví nalezneme věcná břemena zřízena v neprospěch daného pozemku pod písmenem C. Taková věcná břemena „omezují“ práva vlastníka pozemku. Tyto věcná břemena mohou umožňovat sousedům přístup k jejich pozemku nebo mohou být na pozemku vedeny sousedovy inženýrské sítě. Povinností majitele pozemku je, taková věcná břemena strpět. Jestliže se jedná o inženýrské sítě, nelze nad nimi postavit dům, protože by se omezila možnost jejich opravy/výměny. Stejně tak vám úřad nepovolí zastavět přístup sousedům k jejich pozemku.

Nekupujte zajíce v pytli

Věcná břemena mohou pozemek pro stavební účely zhodnotit, ale také znehodnotit. Proto je velmi důležité, vyhledat si všechny informace k pozemku, který byste chtěli pro stavbu domu koupit. Na stavebním pozemku zatíženým věcnými břemeny, může být v některých případech velmi složité stavět.

Představme si, že si chceme koupit pozemek čtvercového půdorysu (600m2), to vychází cca na 25m délky jedné strany pozemku. Pro stavbu domu musíme počítat s tím, že minimální odstup domu od hranice pozemku je 3m. Kdybychom chtěli postavit dům do jednoho z rohů pozemku, tak musíme ze dvou stran pozemku odečíst 3m. Zjistíme-li, že se uprostřed pozemku nacházejí inženýrské sítě, musíme počítat s minimálními odstupovými vzdálenostmi 1-4m, podle druhu sítí. To nám zmenší délku strany pozemku o dalších až 8m. Na takový pozemek se nám bude rodinný dům „horko, těžko“ umisťovat.

Před koupí pozemku je opravdu nutné, zjistit si všechny informace týkající se pozemku. Mohlo by se stát, že na zakoupeném pozemku nebudete přes všechna možná omezení dům moci postavit.

O odstupových vzdálenostech a umístění domu na pozemku jsme napsali článek: Umístění domu na pozemku. Zjistěte si, zda se vám na vyhlédnutý pozemek váš dům vejde.

Podobné příspěvky