Jak zřídit vodovodní přípojku
| |

Jak zřídit vodovodní přípojku

Celý proces se může zdát velmi složitý, ale ve výsledku tomu tak není. Na budoucí stavbě vás bude čekat více složitějších úkonů než je tento. Abyste mohli začít řešit zřízení vodovodní přípojky, měli byste už jednat nebo alespoň mít vybraného projektanta domu. S projektantem se následně domluvíte, jestli s úřady bude komunikovat on sám nebo mu budete nápomocní a projektant bude řešit pouze výkresy. Pro vás bude časově méně náročná varianta přenechat vše projektantovi. Projektant bude s úřady komunikovat sám a pokud je to projektant z okolí, bude už přibližně vědět na koho se obrátit, případně může mít se správci i úřady vybudovaný vztah a vše si sám urychlí. Tyto služby budete mít zahrnuté v ceně projektu.

Jaký je postup pro zřízení vodovodní přípojky?

V případě, že si chcete zřízení vodovodní přípojky zařídit sami, musíte nejdříve zjistit, kdo je správcem vodovodní sítě v místě napojení. Můžete se zeptat sousedů, ale nejlepší bude, když si o informace zažádáte na příslušném obecním úřadě. Při návštěvě obecního úřadu se zeptejte na všechny správce sítí ve vašem okolí, včetně těch, na které se nebudete napojovat. Ušetříte si tím další návštěvu úřadu, protože budete potřebovat informace o sítích v okolí stavby pro další postup ve stavebním povolení.

Poté, co zjistíte, kdo je správce vodovodních sítí v okolí vaší stavby, co nejdříve se na něho obraťte. Doporučujeme mu nejdříve zavolat, často vám všechny potřebné informace řeknou po telefonu. Se správcem budete řešit váš záměr stavět a možnosti napojení vodovodní přípojky. Správce vám také poskytne informace, co vše bude potřebovat, aby vás mohli na vodu připojit.

Aby projektant mohl na projektu pracovat, bude od vás potřebovat také “vyjádření k existenci sítí” všech správců sítí v okolí stavby. Tedy i těch, na které se nebudete napojovat. Proto je dobré se na všechny správce zeptat při návštěvě obecního úřadu. Projektant potřebuje tyto informace, aby mohl všechny sítě do projektu správně zakreslit. Zároveň budete tato vyjádření potřebovat pro stavební povolení i pro jednotlivé správce, kterým budete projekt předávat k odsouhlasení. Vyjádření k existenci sítí slouží převážně k tomu, aby se při stavbě zamezilo jejich poškození.

Jakmile získáte všechna vyjádření a projektant bude mít hotové výkresy, které po vás správce vodovodní sítě požadoval při úvodním telefonátu, můžete zažádat o zřízení vodovodní přípojky. Žádost o zřízení vodovodní přípojky budete muset podat osobně. Správce nyní zkontroluje všechny podklady a zpravidla do 30 dnů se vám ozve s kladným stanoviskem nebo dalšími požadavky. Nejčastěji to bývají drobné požadavky na úpravu projektu vodovodní šachty.

Jaká je cena zřízení vodovodní přípojky?

Cena za zřízení vodovodní přípojky je složená z více částí a tak se bude u každého případu lišit. Pokud si kladné stanovisko ke zřízení vodovodní přípojky vyběháte sami, ušetříte jednu část nákladů. Projekt vodovodní přípojky je součástí projektové dokumentace domu. Jestli z nějakého důvodu zřizujete pouze vodovodní přípojku, ceny za samostatný projekt přípojky se pohybuje okolo 8 – 10 000 Kč za technické zpracování a dalších cca 5 000 Kč zaplatíte za to, že projektant bude s úřady komunikovat sám. Další položkou je vybagrování zeminy pro uložení vodovodního potrubí a následné zasypání. Pokládka vodovodního potrubí od místa napojení k vodoměrné sestavy včetně, bývá na náklady správce a vy jej tedy neplatíte. Veškeré potrubí od vodoměru do domu je již ve vaší režii. Jednou z největších položek je také vodoměrná šachta pro uložení vodoměrné sestavy. Ceny šachet se liší o tisíce, převážně podle typů zvolené šachty.

Jaký je postup při výstavbě vodovodní přípojky?

Celý proces probíhá tak, že po získání povolení ke stavbě domu (můžete i dříve) uzavřete smlouvu se správcem vodovodní sítě a poté proběhne napojení a usazení vodoměru. Ve smlouvě je definováno jak bude napojení probíhat. Před realizací napojení se domluvíte s technikem, který bude mít napojení na starosti a domluvíte si detaily. Většina správců má domluvené bagristy i výrobce vodoměrných šachet a tak si můžete celé napojení nechat udělat „na klíč“ a pouze zaplatit fakturu.

V případě, že chcete napojení provést „svépomocí“ se s technikem domluvte kdy cca budou napojení realizovat, abyste si s dostatečným předstihem dokázali zajistit výkopy pro potrubí a vodoměrnou šachtu. Oni následně potrubí napojí a usadí vodoměr do vodoměrné šachty. Po úspěšném napojení na vodu, ji můžete okamžitě využívat.

Podobné příspěvky