Jak zřídit vodovodní přípojku

Celý proces se může zdát velmi složitý, ale ve výsledku tomu tak není. Na budoucí stavbě vás bude čekat více složitějších úkonů než je tento. Abyste mohli začít řešit zřízení vodovodní přípojky, měli byste už jednat nebo alespoň mít vybraného projektanta domu. S projektantem se následně domluvíte, jestli s úřady bude komunikovat on sám nebo mu budete nápomocní a projektant bude řešit pouze výkresy. Pro vás bude časově méně náročná varianta přenechat vše projektantovi. Projektant bude s úřady komunikovat sám a pokud je to projektant z okolí, bude už přibližně vědět na koho se obrátit, případně může mít se správci i úřady vybudovaný vztah a vše si sám urychlí. Tyto služby budete mít zahrnuté v ceně projektu.

Jaký je postup pro zřízení vodovodní přípojky?

V případě, že si chcete zřízení vodovodní přípojky zařídit sami, musíte nejdříve zjistit, kdo je správcem vodovodní sítě v místě napojení. Můžete se zeptat sousedů, ale nejlepší bude, když si o informace zažádáte na příslušném obecním úřadě. Při návštěvě obecního úřadu se zeptejte na všechny správce sítí ve vašem okolí, včetně těch, na které se nebudete napojovat. Ušetříte si tím další návštěvu úřadu, protože budete potřebovat informace o sítích v okolí stavby pro další postup ve stavebním povolení.

Poté, co zjistíte, kdo je správce vodovodních sítí v okolí vaší stavby, co nejdříve se na něho obraťte. Doporučujeme mu nejdříve zavolat, často vám všechny potřebné informace řeknou po telefonu. Se správcem budete řešit váš záměr stavět a možnosti napojení vodovodní přípojky. Správce vám také poskytne informace, co vše bude potřebovat, aby vás mohli na vodu připojit.

Aby projektant mohl na projektu pracovat, bude od vás potřebovat také “vyjádření k existenci sítí” všech správců sítí v okolí stavby. Tedy i těch, na které se nebudete napojovat. Proto je dobré se na všechny správce zeptat při návštěvě obecního úřadu. Projektant potřebuje tyto informace, aby mohl všechny sítě do projektu správně zakreslit. Zároveň budete tato vyjádření potřebovat pro stavební povolení i pro jednotlivé správce, kterým budete projekt předávat k odsouhlasení. Vyjádření k existenci sítí slouží převážně k tomu, aby se při stavbě zamezilo jejich poškození.

Jakmile získáte všechna vyjádření a projektant bude mít hotové výkresy, které po vás správce vodovodní sítě požadoval při úvodním telefonátu, můžete zažádat o zřízení vodovodní přípojky. Žádost o zřízení vodovodní přípojky budete muset podat osobně. Správce nyní zkontroluje všechny podklady a zpravidla do 30 dnů se vám ozve s kladným stanoviskem nebo dalšími požadavky. Nejčastěji to bývají drobné požadavky na úpravu projektu vodovodní šachty.

Jaké je cena zřízení vodovodní přípojky?

Cena za zřízení vodovodní přípojky je složená z více částí a tak se bude u každého případu lišit. Pokud si kladné stanovisko ke zřízení vodovodní přípojky vyběháte sami, ušetříte jednu část nákladů. Projekt vodovodní přípojky je součástí projektové dokumentace domu. Jestli z nějakého důvodu zřizujete pouze vodovodní přípojku, ceny za samostatný projekt přípojky se pohybuje okolo 8 – 10 000 Kč za technické zpracování a dalších cca 5 000 Kč zaplatíte za to, že projektant bude s úřady komunikovat sám. Další položkou je vybagrování zeminy pro uložení vodovodního potrubí a následné zasypání. Pokládka vodovodního potrubí od místa napojení k vodoměrné sestavy včetně, bývá na náklady správce a vy jej tedy neplatíte. Veškeré potrubí od vodoměru do domu je již ve vaší režii. Jednou z největších položek je také vodoměrná šachta pro uložení vodoměrné sestavy. Ceny šachet se liší o tisíce, převážně podle typů zvolené šachty.

Jaký je postup při výstavbě vodovodní přípojky?

Celý proces probíhá tak, že po získání povolení ke stavbě domu (můžete i dříve) uzavřete smlouvu se správcem vodovodní sítě a poté proběhne napojení a usazení vodoměru. Ve smlouvě je definováno jak bude napojení probíhat. Před realizací napojení se domluvíte s technikem, který bude mít napojení na starosti a domluvíte si detaily. Většina správců má domluvené bagristy i výrobce vodoměrných šachet a tak si můžete celé napojení nechat udělat „na klíč“ a pouze zaplatit fakturu.

V případě, že chcete napojení provést „svépomocí“ se s technikem domluvte kdy cca budou napojení realizovat, abyste si s dostatečným předstihem dokázali zajistit výkopy pro potrubí a vodoměrnou šachtu. Oni následně potrubí napojí a usadí vodoměr do vodoměrné šachty. Po úspěšném napojení na vodu, ji můžete okamžitě využívat.

Celý proces se může zdát velmi složitý, ale ve výsledku tomu tak není. Na budoucí stavbě vás bude čekat více složitějších úkonů než je tento. Abyste mohli začít řešit zřízení vodovodní přípojky, měli byste už jednat nebo alespoň mít vybraného projektanta domu. S projektantem se následně domluvíte, jestli s úřady bude komunikovat on sám nebo mu budete nápomocní a projektant bude řešit pouze výkresy. Pro vás bude časově méně náročná varianta přenechat vše projektantovi. Projektant bude s úřady komunikovat sám a pokud je to projektant z okolí, bude už přibližně vědět na koho se obrátit, případně může mít se správci i úřady vybudovaný vztah a vše si sám urychlí. Tyto služby budete mít zahrnuté v ceně projektu.

Jaký je postup pro zřízení vodovodní přípojky?

V případě, že si chcete zřízení vodovodní přípojky zařídit sami, musíte nejdříve zjistit, kdo je správcem vodovodní sítě v místě napojení. Můžete se zeptat sousedů, ale nejlepší bude, když si o informace zažádáte na příslušném obecním úřadě. Při návštěvě obecního úřadu se zeptejte na všechny správce sítí ve vašem okolí, včetně těch, na které se nebudete napojovat. Ušetříte si tím další návštěvu úřadu, protože budete potřebovat informace o sítích v okolí stavby pro další postup ve stavebním povolení.

Poté, co zjistíte, kdo je správce vodovodních sítí v okolí vaší stavby, co nejdříve se na něho obraťte. Doporučujeme mu nejdříve zavolat, často vám všechny potřebné informace řeknou po telefonu. Se správcem budete řešit váš záměr stavět a možnosti napojení vodovodní přípojky. Správce vám také poskytne informace, co vše bude potřebovat, aby vás mohli na vodu připojit.

Aby projektant mohl na projektu pracovat, bude od vás potřebovat také “vyjádření k existenci sítí” všech správců sítí v okolí stavby. Tedy i těch, na které se nebudete napojovat. Proto je dobré se na všechny správce zeptat při návštěvě obecního úřadu. Projektant potřebuje tyto informace, aby mohl všechny sítě do projektu správně zakreslit. Zároveň budete tato vyjádření potřebovat pro stavební povolení i pro jednotlivé správce, kterým budete projekt předávat k odsouhlasení. Vyjádření k existenci sítí slouží převážně k tomu, aby se při stavbě zamezilo jejich poškození.

Jakmile získáte všechna vyjádření a projektant bude mít hotové výkresy, které po vás správce vodovodní sítě požadoval při úvodním telefonátu, můžete zažádat o zřízení vodovodní přípojky. Žádost o zřízení vodovodní přípojky budete muset podat osobně. Správce nyní zkontroluje všechny podklady a zpravidla do 30 dnů se vám ozve s kladným stanoviskem nebo dalšími požadavky. Nejčastěji to bývají drobné požadavky na úpravu projektu vodovodní šachty.

Jaké je cena zřízení vodovodní přípojky?

Cena za zřízení vodovodní přípojky je složená z více částí a tak se bude u každého případu lišit. Pokud si kladné stanovisko ke zřízení vodovodní přípojky vyběháte sami, ušetříte jednu část nákladů. Projekt vodovodní přípojky je součástí projektové dokumentace domu. Jestli z nějakého důvodu zřizujete pouze vodovodní přípojku, ceny za samostatný projekt přípojky se pohybuje okolo 8 – 10 000 Kč za technické zpracování a dalších cca 5 000 Kč zaplatíte za to, že projektant bude s úřady komunikovat sám. Další položkou je vybagrování zeminy pro uložení vodovodního potrubí a následné zasypání. Pokládka vodovodního potrubí od místa napojení k vodoměrné sestavy včetně, bývá na náklady správce a vy jej tedy neplatíte. Veškeré potrubí od vodoměru do domu je již ve vaší režii. Jednou z největších položek je také vodoměrná šachta pro uložení vodoměrné sestavy. Ceny šachet se liší o tisíce, převážně podle typů zvolené šachty.

Jaký je postup při výstavbě vodovodní přípojky?

Celý proces probíhá tak, že po získání povolení ke stavbě domu (můžete i dříve) uzavřete smlouvu se správcem vodovodní sítě a poté proběhne napojení a usazení vodoměru. Ve smlouvě je definováno jak bude napojení probíhat. Před realizací napojení se domluvíte s technikem, který bude mít napojení na starosti a domluvíte si detaily. Většina správců má domluvené bagristy i výrobce vodoměrných šachet a tak si můžete celé napojení nechat udělat „na klíč“ a pouze zaplatit fakturu.

V případě, že chcete napojení provést „svépomocí“ se s technikem domluvte kdy cca budou napojení realizovat, abyste si s dostatečným předstihem dokázali zajistit výkopy pro potrubí a vodoměrnou šachtu. Oni následně potrubí napojí a usadí vodoměr do vodoměrné šachty. Po úspěšném napojení na vodu, ji můžete okamžitě využívat.

Potřebujete zhotovit vodovodní přípojku?

Poptejte firmy z okolí, které vám zhotoví projekt nebo provedou výkopové práce

Získat nabídky zdarma

Potřebujete zhotovit vodovodní přípojku?

Poptejte firmy z okolí, které vám zhotoví projekt nebo provedou výkopové práce

Získat nabídky zdarma

Poptávky, se kterými jsme již pomohli

Realizace vodovodní a plynovodní přípojky pro nově budovaný RD | Praha | Stavebnictví

Napojení vodovodní přípojky k RD, délka okolo 10 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Realizace vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD, délka 10 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Instalace vodovodní přípojky pro novostavbu RD, délka cca 10 m | Vysočina | Řemesla

Realizace vodovodní přípojky k RD, povolení zajištěno, délka cca 10 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Vyhotovení vodovodní a kanalizační přípojky k RD, délka 75 a 24 m | Liberecký kraj | Stavebnictví

Vybudování vodovodní a kanalizační přípojky do RD | Olomoucký kraj | Stavebnictví

Geodet na zaměření hotové vodovodní přípojky k RD | Středočeský kraj | Stavebnictví

Natažení vodovodní a kanalizační přípojky do RD, délka cca 5 m | Olomoucký kraj | Stavebnictví

Zaměření již provedené vodovodní přípojky k RD, délka cca 4 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Vybudování vodovodní přípojky k RD – povolení zajištěná | Středočeský kraj | Stavebnictví

Kompletní realizace vodovodní přípojky pro novostavbu RD, délka 45 m | Moravskoslezský kraj | Stavebnictví

Rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky k novostavbě RD, 80 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Výměna původní vodovodní přípojky k RD, délka 6 m | Praha | Stavebnictví

Realizace vodovodní a kanalizační přípojky pro RD, délka cca 30 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Vyhotovení projektu vodovodní přípojky k RD | Liberecký kraj | Stavebnictví

Vypracování projektu pro realizaci vodovodní přípojky k RD, délka 4 m | Královéhradecký kraj | Stavebnictví

Vypracování projektu vodovodní přípojky k budoucímu RD, 15 m | Moravskoslezský kraj | Stavebnictví

Projekt pro zhotovení vodovodní přípojky k RD, délka cca 4 m | Královéhradecký kraj | Stavebnictví

Projekt pro stavbu vodovodní přípojky k RD | Ústecký kraj | Stavebnictví

Zhotovení vodovodní přípojky na zahradu z RD, délka cca 10 m | Středočeský kraj | Řemesla

Realizace plynové a vodovodní přípojky u RD | Jihomoravský kraj | Stavebnictví

Realizace kanalizační a vodovodní přípojky pro RD, projekt zajištěn | Jihočeský kraj | Stavebnictví

Vybudování vodovodní přípojky pro RD a vypracování projektu | Moravskoslezský kraj | Stavebnictví

Realizace vodovodní, kanalizační a splaškové přípojky k RD, délka 8 m | Jihomoravský kraj | Stavebnictví

Realizace vodovodní přípojky k RD, délka 7 m | Moravskoslezský kraj | Stavebnictví

Realizace vodovodní přípojky k rekonstruovanému RD, délka 24 m | Liberecký kraj | Stavebnictví

Pokládka kanalizační a vodovodní přípojky a terénní úpravy u RD | Jihomoravský kraj | Stavebnictví

Zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky pro RD, délka cca 18 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Realizace vodovodní přípojky k novostavbě RD, délka 95 m | Moravskoslezský kraj | Stavebnictví

Nátěr a drobné opravy dřevěného bednění pod střechou budovy, 100 m2 | Zlínský | Řemesla

Odstranění staré žumpy a vytvoření nového bednění a šalování | Středočeský | Řemesla

Bednění a překlady na hrubou stavbu bungalovu RD | Zlínský | Řemesla

Zhotovení bednění a překladů na hrubé stavbě bungalovu rodinného domu | Zlínský | Řemesla

Výstavba sklípku ve svahu u rodinného domu, ze ztraceného bednění | Liberecký | Stavebnictví

Výstavba zdi ze ztraceného bednění na zahradě, délka zdi 39 m | Středočeský | Řemesla

Stavba rohového sloupku ze ztraceného bednění u RD | Středočeský | Řemesla

Založení opěrné zdi ze ztraceného bednění na stavebním pozemku | Středočeský | Řemesla

Stavba plotové zídky ze ztraceného bednění s litými pasy, 80 m2 | Praha | Řemesla

Výstavba opěrné zdi ze ztraceného bednění u RD, délka cca 40 m | Jihomoravský | Řemesla

Vybudování kanalizační a vodovodní přípojky u novostavby RD, 40 m | Ústecký kraj | Stavebnictví

Zhotovení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty u RD | Středočeský kraj | Stavebnictví

Projekt na výměnu plynové a vodovodní přípojky k RD | Liberecký kraj | Stavebnictví

Geodet na zaměření vodovodní přípojky u RD | Středočeský kraj | Stavebnictví

Projekt pro výměnu vodovodní a plynové přípojky k RD, 20 m | Liberecký kraj | Stavebnictví

Realizace vodovodní a kanalizační přípojky k RD, povolení zajištěno | Středočeský kraj | Stavebnictví

Zaměření skutečného provedení stavby vodovodní přípojky u RD, cca 13 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Vypracování projektu vodovodní přípojky k RD, délka cca 22 m | Plzeňský kraj | Stavebnictví

Zhotovení vodovodní a plynové přípojky k RD, délka 25 m | Moravskoslezský kraj | Stavebnictví

Zpracování projektu vodovodní přípojky k RD, délka cca 7 m | Středočeský kraj | Stavebnictví

Pomohl vám článek? Pošlete ho svým přátelům.