Co je ztracené bednění a kde se používá
| |

Co je ztracené bednění a kde se používá?

Na obě otázky lze jednoduše odpovědět. My si však v článku ztracené bednění rozebereme podrobněji. Dozvíte se nejen co je ztracené bednění, také kdy a kde se používá a jaké existují druhy.

Co je ztracené bednění?

Ztracené bednění jsou duté tvárnice z betonu, opatřené zámky pro jednoduchou skladbu tvarovek k sobě. Uvnitř bednění jsou připravené drážky pro jednoduché armování a zpevnění ztraceného bednění. Bednění se vylívá betonovou směsí, díky tomu z něho vzniká velmi pevná konstrukce.

Použití ztraceného bednění

Vzhledem k jednoduché stavbě a vysoké pevnosti, lze ztracené bednění využít pro stavbu mnoha konstrukcí. Je velmi oblíbené mezi svépomocnými stavebníky, na což reagují výrobci, kteří dodávají ztracené bednění v mnoha rozměrech. Díky tomu jej můžeme použít pro stavbu základů domu, plotů, garáží, pro stavbu zpevňovacích zdí, podporu sloupů, ale i při stavbě bazénů, jímek a mnoha dalších konstrukcí.

Rozměry tvárnic ztraceného bednění

Již samotné názvy, které výrobci bednění používají vám napoví o rozměru, lépe řečeno šířce ztraceného bednění. Nejčastěji používané a vyráběné rozměry ztraceného bednění jsou:

Ztracené bednění 10 – rozměry 50 × 10 × 25 cm

Ztracené bednění 15 – rozměry 50 × 15 × 25 cm

Ztracené bednění 20 – rozměry 50 × 20 × 25 cm

Ztracené bednění 25 – rozměry 50 × 25 × 25 cm

Ztracené bednění 30 – rozměry 50 × 30 × 25 cm

Ztracené bednění 40 – rozměry 50 × 40 × 25 cm

Ztracené bednění 50 – rozměry 50 × 50 × 25 cm

Ceny ztraceného bednění se liší podle rozměrů tvárnic.

Kolik váží ztracené bednění?

Obecně lze říci, že ztracené bednění je velmi těžké, protože je vyrobeno z vibrolisovaného betonu. Na váhu je potřeba myslet nejen při manipulaci, která je náročná, ale také při dopravě. Hmotnost jedné palety se ztraceným bednění se pohybuje mezi 1000-1800 Kg. S dodávkou nebo osobním vozem při dopravě většího množství nepochodíte.

Průměrné hmotnosti jednotlivých typů ztraceného bednění:

Ztracené bednění 10 – váha 19-20 kg/ks

Ztracené bednění 15 – váha 20-21 kg/ks

Ztracené bednění 20 – váha 24-25 kg/ks

Ztracené bednění 25 – váha 25-26 kg/ks

Ztracené bednění 30 – váha 27-28 kg/ks

Ztracené bednění 40 – váha 34-35 kg/ks

Ztracené bednění 50 – váha 45-46 kg/ks

Jaký beton do ztraceného bednění?

Říkáte si, jaký beton do ztraceného bednění použít? Záleží na tom, jakou konstrukci stavíte. Při stavbě základové desky ze ztraceného bednění stačí postupovat dle projektové dokumentace, ve které je pevnostní třída betonu zapsána. Nejčastěji to jsou třídy C12/15, C16/20, C20/25.

Při stavbě menších konstrukcí svépomocí (základy pro garáž, zahradní domek, plot a další) se nejčastěji používá svépomocně namíchaný beton. Na přípravu takového betonu postačí použít pytlovaný beton, který se označuje stejně jako míchaný beton z betonárky – viz. výše.

Další možností je použití pytlovaného namíchaného betonu. Takový beton vychází nejdráže. Jestliže se jedná a malou konstrukci, na kterou budete potřebovat pár pytlů, kvůli kterým je zbytečné shánět dovoz písku, je tato volba ideální. Ve stavebninách zakoupíte hotový beton, který je po smíchání s vodou připraven k použití.

Kolik betonu do ztraceného bednění?

Kolik betonu do ztraceného bednění vám napoví výrobce nebo prodejce. Nemusíte tak téměř nic počítat. V technické dokumentaci ztraceného bednění naleznete informace, kolik m³ betonu budete potřebovat na 1 m² zdiva. Zároveň v této dokumentaci naleznete informaci, kolik kusů ztraceného bednění potřebujete na 1 m² zdiva. Jednoduše si pak dokážete vypočítat, kolik m³ betonu potřebujete na svou stavbu.

Příklad:

Představme si stavebníka, který chce postavit základovou desku ze ztraceného bednění 50 x 30 x 25 cm. Výrobce udává, že do 1 m² bednění se vejde 10 kusů tvárnic. Spotřeba betonu do 1 m² zdiva je 0.2 m³. Stavebník pak jednoduše vypočítá objem jedné tvárnice: 0,2/10=0,02 m³.

Z projektové dokumentace stavebník ví, že na stavbu potřebuje 380 ks ztraceného bednění. Při vydělení 380/10 získá výsledek 38, což mu říká, že celková plocha tvárnic je 38 m² . Z toho nyní jednoduše dopočítá objem betonu pro tvárnice: 38 x 0,2 = 7,6 m³. Jako kontrolu může využít předešlé výpočty na jedno ztracené bednění: počet kusů bednění x objem jedné tvárnice. V jeho případě 380 x 0,02 = 7,6 m³.

Při výpočtu doporučujeme přičíst alespoň 20 % k výsledku. Budete tak mít dostatečnou rezervu pro všechny případy.

Jak stavět ztracené bednění?

U konstrukcí se první řada tvárnic pokládá na vyrovnávací vrstvu cementové malty. Při ukládání tvárnic se do nich ukládá vodorovná a svislá ocelová výztuž. Polohy výztuží se k sobě fixují vázacím drátem. Při zaplňování betonovou směsí, se směs hutní např. vpichy nebo ponorným vibrátorem. Betonová směs by měla být dostatečně tekutá, aby obalila výztuže a vyplnila celou tvárnici. Maximální výška plnění tvárnic na jeden pracovní záběr je 1 metr. Při lití vyšších konstrukcí, pokračujte až po 24 hodinách od zalití prvního metru.

Podobné příspěvky