Proč používáme cookies

Web rychlapoptavka.cz je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na svých internetových stránkách,
 • fungování svých webových stránek,
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook),
 • pro optimalizaci reklam na AdWord a Sklik.

Jde o zpracování osobních údajů

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Je to ve vašich rukou

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na kontaktní e-mailovou adresu info@localhost/rychlapoptavka.cz. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržíme. Cookies nezbytné pro funkčnost webů budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Co bohužel nezaručíme

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek localhost/rychlapoptavka.cz, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek localhost/rychlapoptavka.cz, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, posuzujeme v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Údaje vyhodnocujeme jako celek

Cookies, které web localhost/rychlapoptavka.cz využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na AdWords a Sklik, jsou stejně jako u bodu 4 posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

Své rozhodnutí můžete vzít zpět

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Ten udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, AdWords, Google Tag Manager, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

Na co máte právo

 • Na kontaktní e-mailové adrese info@localhost/rychlapoptavka.cz máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které web zpracovává. Můžete si navíc vyžádat jejich kopii.
 • Dále máte právo požádat na výše zmíněné e-mailové adrese opřístup ke svým osobním údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování.
 • Smíte požadovat výmaz vašich osobních údajů.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo zažádat o přenos těchto údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je vaším právem obrátit se na e-mailovou adresu info@localhost/rychlapoptavka.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě i na soud.

Jaké soubory cookies shromažďujeme

Na těchto webových stránkách shromažďujeme následující soubory cookies:

Typ                            Název                                  Účel                                  Expirace              Přístup k informacím

Statistické                _gali                                  Google Analytics              1 rok                    localhost/rychlapoptavka.cz

TypNázevÚčelExspiracePřístup k informacím
Statistické_galiGoogle Analytics1 rok
localhost/rychlapoptavka.cz
Statistické_gatGoogle Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavkůSession
localhost/rychlapoptavka.cz
Statistické_gidRegistruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.Session
localhost/rychlapoptavka.cz
Statistické_gaRegistruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.3 roky
localhost/rychlapoptavka.cz
NutnéeuCookieUkládá souhlas se zpracováním cookies.365 dní
localhost/rychlapoptavka.cz
Marketingové_drip_client_5209503Používá e-mailingový software Drip pro identifikaci návštěvníka.3 roky
localhost/rychlapoptavka.cz
Marketingovéleady_session_idPoužívá se pro identifikaci návštěvníka.Session
localhost/rychlapoptavka.cz
Marketingovéwordpress_test_cookiePoužívá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.Session
localhost/rychlapoptavka.cz
Marketingovéhmwp_can_deactivatePoužívá se k funkčnosti administrace redakčního systému.Session
localhost/rychlapoptavka.cz
Neklasifikovanéwordpress_logged_inPoužívá se k přihlášení se do redakčního systému.Session
localhost/rychlapoptavka.cz
Neklasifikovanéwordpress_secPoužívá se k ověření uživatele kvůli bezpečnosti.Session
localhost/rychlapoptavka.cz
Neklasifikovanéwp-settings-2Používá se k používání redakčního systému.1 rok
localhost/rychlapoptavka.cz
Neklasifikovanéwp-settings-time-2Používá se k používání redakčního systému.1 rok
localhost/rychlapoptavka.cz
Marketingovétest_cookiePoužívá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies.Sessionlocalhost/rychlapoptavka.cz
MarketingovéfrPoužívá společnost Facebook k poskytování reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.3 měsícelocalhost/rychlapoptavka.cz
Marketingovéads/ga-audiencesPoužívá službu Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně stanou zákazníky – na základě online chování návštěvníků na různých webech.6 měsícůlocalhost/rychlapoptavka.cz
MarketingovécollectOdesílá data o chování návštěvníků na webu do Google Analytics. Sleduje návštěvníka mezi zařízeními a marketingovými kanály.Sessionlocalhost/rychlapoptavka.cz
MarketingovéPREFRegistruje jedinečné ID, které Google používá k uchování statistik o tom, jak návštěvník používá videa YouTube na různých webech.8 měsícůlocalhost/rychlapoptavka.cz
MarketingovéVISITOR_INFO1_LIVESnaží se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.179 dnílocalhost/rychlapoptavka.cz
MarketingovéYSCZaregistruje jedinečné ID, které uchovává statistiky o tom, jaké videozáznamy od YouTube uživatel viděl.Sessionlocalhost/rychlapoptavka.cz
MarketingovétrSessionlocalhost/rychlapoptavka.cz
Marketingovéads/user-lists/#Sessionlocalhost/rychlapoptavka.cz