Proč používáme cookies

Web rychlapoptavka.cz je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na svých internetových stránkách,
 • fungování svých webových stránek,
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook),
 • pro optimalizaci reklam na AdWord a Sklik.

Jde o zpracování osobních údajů

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Je to ve vašich rukou

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na kontaktní e-mailovou adresu info@rychlapoptavka.cz. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržíme. Cookies nezbytné pro funkčnost webů budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Co bohužel nezaručíme

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek rychlapoptavka.cz, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek rychlapoptavka.cz, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, posuzujeme v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Údaje vyhodnocujeme jako celek

Cookies, které web rychlapoptavka.cz využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na AdWords a Sklik, jsou stejně jako u bodu 4 posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

Své rozhodnutí můžete vzít zpět

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Ten udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, AdWords, Google Tag Manager, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

Na co máte právo

 • Na kontaktní e-mailové adrese info@rychlapoptavka.cz máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které web zpracovává. Můžete si navíc vyžádat jejich kopii.
 • Dále máte právo požádat na výše zmíněné e-mailové adrese opřístup ke svým osobním údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování.
 • Smíte požadovat výmaz vašich osobních údajů.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo zažádat o přenos těchto údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je vaším právem obrátit se na e-mailovou adresu info@rychlapoptavka.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě i na soud.

Jaké soubory cookies shromažďujeme

Na těchto webových stránkách shromažďujeme následující soubory cookies:

Typ                            Název                                  Účel                                  Expirace              Přístup k informacím

Statistické                _gali                                  Google Analytics              1 rok                    rychlapoptavka.cz

Typ Název Účel Exspirace Přístup k informacím
Statistické _gali Google Analytics 1 rok
rychlapoptavka.cz
Statistické _gat Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků Session
rychlapoptavka.cz
Statistické _gid Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. Session
rychlapoptavka.cz
Statistické _ga Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 3 roky
rychlapoptavka.cz
Nutné euCookie Ukládá souhlas se zpracováním cookies. 365 dní
rychlapoptavka.cz
Marketingové _drip_client_5209503 Používá e-mailingový software Drip pro identifikaci návštěvníka. 3 roky
rychlapoptavka.cz
Marketingové leady_session_id Používá se pro identifikaci návštěvníka. Session
rychlapoptavka.cz
Marketingové wordpress_test_cookie Používá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies. Session
rychlapoptavka.cz
Marketingové hmwp_can_deactivate Používá se k funkčnosti administrace redakčního systému. Session
rychlapoptavka.cz
Neklasifikované wordpress_logged_in Používá se k přihlášení se do redakčního systému. Session
rychlapoptavka.cz
Neklasifikované wordpress_sec Používá se k ověření uživatele kvůli bezpečnosti. Session
rychlapoptavka.cz
Neklasifikované wp-settings-2 Používá se k používání redakčního systému. 1 rok
rychlapoptavka.cz
Neklasifikované wp-settings-time-2 Používá se k používání redakčního systému. 1 rok
rychlapoptavka.cz
Marketingové test_cookie Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies. Session rychlapoptavka.cz
Marketingové fr Používá společnost Facebook k poskytování reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce rychlapoptavka.cz
Marketingové ads/ga-audiences Používá službu Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně stanou zákazníky – na základě online chování návštěvníků na různých webech. 6 měsíců rychlapoptavka.cz
Marketingové collect Odesílá data o chování návštěvníků na webu do Google Analytics. Sleduje návštěvníka mezi zařízeními a marketingovými kanály. Session rychlapoptavka.cz
Marketingové PREF Registruje jedinečné ID, které Google používá k uchování statistik o tom, jak návštěvník používá videa YouTube na různých webech. 8 měsíců rychlapoptavka.cz
Marketingové VISITOR_INFO1_LIVE Snaží se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube. 179 dní rychlapoptavka.cz
Marketingové YSC Zaregistruje jedinečné ID, které uchovává statistiky o tom, jaké videozáznamy od YouTube uživatel viděl. Session rychlapoptavka.cz
Marketingové tr Session rychlapoptavka.cz
Marketingové ads/user-lists/# Session rychlapoptavka.cz