Jak provést skrývku ornice
| |

Jak se provádí skrývka ornice

Skrývka ornice patří mezi první úkony, které na stavebníka čekají po získání stavebního povolení, před započetím prací na základové desce domu. Jedná se o terénní úpravu půdy v místech, kde bude stát nový dům. Proč se skrývka ornice provádí a jak probíhá se dozvíte v následujících řádcích.

Proč se provádí skrývka ornice

Prvním důvodem, proč se skrývka ornice provádí je to, že je to dané zákonem. Před započetím stavby každého domu stavebníkovi zákon ukládá sejmout ornici v místě umístění stavby. Více informací naleznete v zákoně č. 334/1992 Sb. § 8.

Druhým důvodem může být nutnost vyrovnání povrchu pozemku v místě stavby. Pomocí skrývky ornice může být pozemek pod stavbou vyrovnán do potřebné roviny.

Třetím důvodem, k provedení skrývky ornice provádí využití úrodné zeminy, která by byla jinak zastavěna pro pozdější využití. Využít ji lze k obsypání a vyrovnání pozemku kolem novostavby nebo k založení zahrádky. Možností, kde stavebník hlínu využije se během stavby a hlavě po dokončení stavby nalezne mnoho.

Příprava a provedení skrývky

S provedením skrývky ornice pomohou firmy, které provádí zemní práce. Šikovný bagrista nebude mít problém skrývku provést během jednoho dne i ve složitém terénu.

Před skrytím ornice je nutné orientačně zakresli dům na pozemek, aby bagrista věděl, kde bude skrývku provádět. Ze situačního výkresu stavebník vyčte vzdálenosti od hranic pozemku a označí obvodové zdivo na pozemek. Protože se jedná o hrubé vyznačení domu, nehraje se zde na přesnost. Naopak je vhodné přidat k obvodu domu min. půl metru z každé strany, aby mohl geodet bez problémů přesně vytyčit dům do prostoru se skrytou ornicí. K vyznačení obvodu domu na pozemek se používá značící sprej nebo vápno.

Jak hluboko skrývku provést?

Nejčastěji se skrývka ornice provádí do hloubky 15 – 30 cm. Záleží na kvalitě půdy a složitosti terénu. Při realizaci skrývky je vhodné popřemýšlet, kam s vykopanou hlínou. Uběhne ještě spousta času, než na ni přijde řada, a tak by stavebníkovi neměla překážet při realizaci stavby.

Jaká je cena za skrývku ornice?

Cena za skrývku ornice se může lišit. Záleží na členitosti pozemku, kde bude skrývka provedena a také na její ploše. Nejčastěji se cena pohybuje okolo 5 000 Kč, při rovinatém terénu a standardně velkém domu. Při poptávání firem je vhodné myslet i na vzdálenost firmy od pozemku. Cena se může při dopravě z větších vzdáleností zvýšit.

Co následuje po skrývce?

Jakmile se stavebník dozví termín provedení skrývky, je vhodné objednat geodeta, který zaměří dům na pozemek. Využívá se k tomu dřevěných laviček, které může stavebník připravit sám. V takovém případě jsou služby geodeta levnější. Po zaměření domu na pozemek mohou začít výkopové práce pro základy domu.

Podobné příspěvky