FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA KLÍČ

Nyní se státní dotací až 200 000 Kč, slevou 30 000 Kčnabíjecí stanicí na elektromobil zdarma

Jaká řešení se nejčastěji realizují?

S baterií

Nashromážděte si elektřinu do baterií na pozdější využití

S tepelným čerpadlem

Přebytky elektřiny pohání TČ, které ohřívá užitkovou a topnou vodu

S ohřevem TUV

Přebytky elektřiny jsou využity na ohřev užitkové vody

Odpovědi na časté dotazy

S vlastní fotovoltaikou získáte zdroj, který vám bude produkovat vlastní elektřinu ze slunečního záření, a navíc se stanete soběstačnými a nezávislými na distributorovi elektrické energie. Pokud si k fotovoltaické elektrárně pořídíte náš bateriové úložiště, budete navíc chráněni proti výpadkům sítě a nic vás nepřekvapí. Jako bonus získáte úspory nákladů za elektřinu a taktéž se stanete ekologicky odpovědnými vůči svému okolí.

Návratnost investice je odvislá od individuální situace . Výpočet návratnosti ovlivňuje velké množství faktorů,  zejména cena energie, dotace nebo zvolená varianta akumulace nespotřebované energie. Nicméně pro lepší orientaci ohledně konkrétní ceny vhodného řešení přímo pro vás vyplňte formulář a my se vám ozveme. Obecně se dá říct, že obvykle se doba návratnosti fotovoltaiky pohybuje mezi 7 a 10 lety. Zároveň se v budoucnu dá předpokládat bonifikace ze strany státu.

Instalovat lze na všechny typy střech, tzn. na šikmé i rovné. Limit mohou představovat střešní krytiny, panely se nemontují na krytinu z vlákno-cementových šablon (např. eternit, cembrit, …), které „rády“ praskají. Ideální sklon střechy, respektive panelů, je pro maximalizaci celoročních výnosů zhruba 35 stupňů. Nicméně v případě šikmých střech se instalují na střechy od sklonu 15 stupňů až po standardních 45 stupňů. U rovných střech lze díky konstrukci instalovat panely pod úhlem od 10 až do 35 stupňů.

Nosnost střechy je vždy důležitý parametr a je potřeba ji pokaždé zohlednit. U rovných střech je doporučováno statické posouzení střešní konstrukce. Zatížení šikmé střechy panely, konstrukcí a pomocným materiálem činí cca 22 kg/m2. U rovných střech se z důvodu jiného způsobu ukotvení panelů a dle sklonu panelů, oblasti instalace a tomu odpovídající zátěže může hmotnost panelů a dalších prvků pohybovat od 30 do 45 kg/m2.

Pravidla mluví jasně! Dotace Nová zelená úsporám neumožňuje, aby žadatel zprovozňoval FVE elektrárnu na svém rodinném domě sám – do žádosti je nutné zanést údaje o firmě, která bude vše realizovat (spolu s dokladem o patřičné kvalifikaci).

Jak jsme se ptali už na začátku – lze vůbec solární elektrárnu vybudovat na RD svépomocí – tak legální cestou NIKOLIV. Tedy snad jedině v případě, že jste profesí elektrikář a máte ještě k tomu kvalifikaci elektromontéra FV systémů. Což bude jistě opravdu málokdo…

Všechny elektroinstalace týkající se FV elektrárny podléhají revizi. Kdo si myslí, že projektovou dokumentaci či revizi mít nemusí, hodně tím riskuje. Potíže mohou nastat ve chvíli, kdy budete s pojišťovnou jednat o případné pojistné události (např. škody vzniklé kvůli přepětí). Pojišťovna pak může argumentovat tím, že vaši střechu zdobí sluneční elektrárna bez revize. A tehdy také pojistné plnění zamítnout nebo značně osekat – zcela podle práva a platných zákonů.

Panely lze umístit téměř na všechny světové strany, kromě  severní strany, tam se panely nikdy kvůli sníženým výnosům neumisťují. Pro dosažení největších výnosů je samozřejmě ideální jižní orientace. Nicméně i např.  kombinace východu a západu rozloží výrobu elektrárny do celého dne, což pro většinu domácností může být výhodné, a to vzhledem ke spotřebě, která má špičku jednak v ranních hodinách a jednak v pozdějších odpoledních či večerních hodinách.

Hasičský záchranný sbor ČR má povinnost hasit jakýkoliv objekt, ať má umístěné panely na střeše, či nikoliv. Dnešní fotovoltaiky jsou vybaveny nejmodernějšími jisticími a bezpečnostními prvky, které zajišťují maximální bezpečnost systému a jeho odpojení/vypnutí. U odběrného místa musí být označeno nálepkou, že se v daném objektu nachází fotovoltaika. Od 1. 1. 2020 jsou všechny fotovoltaiky vybaveny tzv. krizovým HDO (hromadné dálkové ovládání), díky kterému může provozovatel distribuční soustavy na dálku elektrárnu vypnout anebo lze v odběrném místě jedním jističem ručně vypnout celý systém.

Obecné pravidlo neexistuje. Odpovídající velikost baterie je dimenzována na základě údajů o roční spotřebě elektřiny v dané nemovitosti a taktéž velikosti FVE. Zpravidla platí, že baterie by vám měly pokrývat spotřebu domácnosti v odpoledních a večerních hodinách, respektive vykrýt špičku v ranních hodinách. Z baterií nejsou zásobovány spotřebiče jako např. elektrokotel, který by elektřinu uloženou v bateriích spotřeboval velmi rychle.

Doporučuje se, aby byl bateriový systém umístěn v technické místnosti nebo garáži objektu s minimální vlhkostí a prašností. Hlučnost systému při plném výkonu je cca 45 dB, na to je také potřeba myslet. Teplota v technické místnosti anebo garáži by neměla klesnout pod 0 °C. Pro maximalizaci životnosti systému doporučujeme udržovat v místnosti stálou teplotu.

Systém dokáže při přerušení dodávky elektrické energie automaticky v řádu milisekund zahájit funkci nouzového režimu. Doba, po kterou dokáže „živit“ spotřebiče v dané domácnosti, závisí na velikosti bateriového uložiště a na množství a energetické náročnosti spotřebičů v objektu. Toto je potřeba důkladně naplánovat při projektování systému.

Jakou mám jistotu, že na fotovoltaiku dostanu dotaci?

Zajistit úspěšné zažádání i vyplacení dotace na fotovoltaickou elektrárnu se nám podaří téměř vždy. Problematický průběh může nastat pouze v případě, že nesplňujete podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám nebo když se vámi uvedené informace ukážou jako nepravdivé.

Naši zkušení a informovaní specialisté s vámi podmínky dotačního programu do detailu proberou. Nemusíte se tedy obávat, že jim neporozumíte. Poradíme vám, co pro splnění podmínek dotace učinit a budeme vám po celou dobu nápomocni.

Sleva 30 000 Kč
na montáž fOTOVOLTAIKY

Získejte slevu 30 000 Kč na montáž a nabíjecí stanici na elektromobil zdarma

Jak probíhá spolupráce

1.

Kontaktujeme vás

Do 3 dnů od odeslání poptávky vás kontaktuje náš obchodně technický specialista. Představí vám řešení, která by se u vás dala realizovat. Domluví si s vámi termín osobní schůzky, abyste se spolu na vše podívali osobně.

2.

Osobní schůzka

Ve sjednaný termín za vámi přijede pracovník, který se s vámi spojil telefonicky. Prohlédne si místo instalace a probere s vámi všechny detaily a individuální požadavky.

3.

Nabídka na míru

Do 2 pracovních dnů vám zašleme jasnou a férovou nabídku. Protože bude udělaná na míru, zohledníme v ní typ střešní krytiny a navrhneme nejlepší umístění panelů.

4.

Podpis smlouvy

V klidu si nabídku projdete a doptejte se nás, pokud vám nebude vše jasné. Po odsouhlasení nabídky připravíme návrh smlouvy s přehledným rozpočtem. Po podpisu smlouvy se okamžitě pouštíme do práce.

5.

Čas na dotaci

Vytvoříme dokumentaci pro žádost o státní dotaci. Tu za vás podáme a také vyřídíme, aby vše proběhlo v pořádku

6.

Instalace fotovoltaiky

Instalaci provádí naši zkušení montážníci. Běžná instalace trvá 1 – 3 dny. Chlapi vám po instalaci vše vysvětli a vyzkouší s vámi funkčnost. Ukáží vám také aplikaci pro chytré telefony.

7.

Revize a připojení k distribuční síti

Do 14 dnů přijede revizní technik, který provede revizi celé soustavy. Po něm přijede ještě technik od distributora elektřiny, který vás připojí do sítě.

8.

Vyplacení dotace

Hned po připojení do sítě odešleme vše důležité k proplacení dotace. Jakmile úředníci dokumenty zpracují, vyplatí vám dotaci na účet.

Jak se fotovoltaická elektrárna montuje

Fotovoltaiku můžete mít nainstalovanou jak na rodinném domě, tak bytovém domě i firemních budovách

Informace z blogu

Reference zákazníků

Fotovoltaické elektrárny od jedničky na českém trhu