• Registrujeme více než 135 000 firem z celé ČR a denně nové přibývají (ročně se u nás registruje 20 tis. nových firem)

  • Díky systému poptávky a nabídky dosahuje úspora našich klientů až 30 %. Zadejte si poptávku ZDARMA a ušetřete tak čas i peníze!

  • Víme, kdo si zobrazil vaši poptávku a pošleme vám kontakty (pokud se vám firma nedovolá, zavolejte zpět, až budete mít čas)

Nejnovější rady

Zjistěte jak správně zadat poptávku, aby řemeslník věděl co nejvíce informací, ještě než vás kontaktuje. Poskytnuté informace mohou řemeslníkovi pomoci rozhodnout se, zda vaši poptávku bude řešit.

  • Jak vytyčit dům pomocí stavebních laviček

Jak vytyčit dům pomocí stavebních laviček

S přesným zaměřením a umístěním stavebních laviček pomůže stavebníkovi geodet, který pomocí své Totální stanice přenese všechny míry na lavičky. Chtěli bychom ale upozornit na základní úskalí, která stavebníka při stavbě laviček čekají. Stavební lavičky

  • Vytyčení domu geodetem

Vytyčení domu geodetem

Vytyčení domu na pozemek, je stavební etapa, ve které se i svépomocný stavebník neobejde bez služeb geodeta. Geodet přesně vytyčí, kde bude dům na pozemku stát. Co bude stavebník k vytyčení domu potřebovat? Výkres základů

  • Jak provést skrývku ornice

Jak se provádí skrývka ornice

Skrývka ornice patří mezi první úkony, které na stavebníka čekají po získání stavebního povolení, před započetím prací na základové desce domu. Jedná se o terénní úpravu půdy v místech, kde bude stát nový dům.